رئیس ادارۀ فروش فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: طرح آبرسانی ۴۶هزار هکتار از اراضی دشت سیستان که در بخش کشاورزی ازلحاظ اجرای خطوط لوله، ایجاد تأسیسات، مطالعات اجتماعی و نظام بهره برداری منحصربه فرد است، در پی دیدار مقام معظم رهبری در یازدهم اسفند ۱۳۸۱ از منطقۀ مرزی زهک در شمال شرق سیستان و بلوچستان و متعاقب سفر هیئت دولت در سال ۱۳۹۳ با هدف جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه، حفظ پایداری سیستان به عنوان منطقۀ استراتژیک در جغرافیای امنیت کشور، احیای کشاورزی و کمک به تأمین اشتغال و درآمد ساکنان، تصویب و عملیات اجرایی آن شروع شد.
محمدرضا زیودار با بیان اینکه این طرح با تخصیص ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه هیرمند از میزان ۸۲۰ میلیون مترمکعب حقآبۀ ایران و تأمین منابع مالی از صندوق توسعۀ ملی از اواخر سال ۱۳۹۳ کلید خورده است، افزود: وسعت دشت سیستان ۲۰۰هزار هکتار است؛ اما ۱۳۰هزار هکتار آن قابل کشت نیست و برای ۴۶ هزار هکتار واقع در این اراضی طرح آبرسانی با لوله در نظر گرفته شده که پیش بینی اتمام طرح تا پایان سال ۹۶ است.
وی در خصوص مشخصات فنی این طرح اظهار کرد: این طرح شامل مجموعاً بیش از ۵هزار کیلومتر خطوط لوله اصلی و فرعی بوده است که حدود ۱۶۰ کیلومتر، از لوله با قطر ۲۰۰۰ فولادی و GRP قطر ۱۶۰۰ است.
رئیس ادارۀ فروش فولاد مبارکه با اشاره به نقش فولاد مبارکه در اجرای این طرح گفت: سفارش‌های دشت سیستان با توجه به ضرورت ارسال کالا برای وزارت جهاد کشاورزی در اولویت تولید فولاد مبارکه قرار گرفت و در حداقل زمان تولید برای شرکتهای لوله‌ساز جهت تبدیل به لوله ارسال شد. در این طرح میزان محصول حمل‌شده به صورت کلاف گرم از فولاد مبارکه بیش از ۵۱هزار تن با گرید ST۳۷ جهت ساخت لولۀ اسپیرال بوده است که از این مقدار ۱۱۵۰۰ تن با ضخامت ۱۶ میلیمتر و عرض ۱۵۰۰ و ۳۷۵۰۰ تن با ضخامت ۳/۱۴ میلیمتر و عرض ۱۵۰۰ و همچنین ۲ هزار تن با ضخامت ۷/۱۲ میلیمتر و عرض ۱۵۰۰ است.
وی خاطرنشان کرد: در عملیات اجرایی این طرح، مجموعاً ۲۱ پیمانکار در قالب ۱۹۰۰ نفر نیروی انسانی مشغول به کارند که ۷۶ درصد آنها بومی هستند.رئیس ادارۀ فروش فولاد مبارکه ضمن تأیید این خبر گفت: طرح آبرسانی ۴۶هزار هکتار از اراضی دشت سیستان که در بخش کشاورزی ازلحاظ اجرای خطوط لوله، ایجاد تأسیسات، مطالعات اجتماعی و نظام بهره برداری منحصربه فرد است، در پی دیدار مقام معظم رهبری در یازدهم اسفند ۱۳۸۱ از منطقۀ مرزی زهک در شمال شرق سیستان و بلوچستان و متعاقب سفر هیئت دولت در سال ۱۳۹۳ با هدف جلوگیری از مهاجرت ساکنان منطقه، حفظ پایداری سیستان به عنوان منطقۀ استراتژیک در جغرافیای امنیت کشور، احیای کشاورزی و کمک به تأمین اشتغال و درآمد ساکنان، تصویب و عملیات اجرایی آن شروع شد.
محمدرضا زیودار با بیان اینکه این طرح با تخصیص ۴۰۰ میلیون مترمکعب آب از رودخانه هیرمند از میزان ۸۲۰ میلیون مترمکعب حقآبۀ ایران و تأمین منابع مالی از صندوق توسعۀ ملی از اواخر سال ۱۳۹۳ کلید خورده است، افزود: وسعت دشت سیستان ۲۰۰هزار هکتار است؛ اما ۱۳۰هزار هکتار آن قابل کشت نیست و برای ۴۶ هزار هکتار واقع در این اراضی طرح آبرسانی با لوله در نظر گرفته شده که پیش بینی اتمام طرح تا پایان سال ۹۶ است.
وی در خصوص مشخصات فنی این طرح اظهار کرد: این طرح شامل مجموعاً بیش از ۵هزار کیلومتر خطوط لوله اصلی و فرعی بوده است که حدود ۱۶۰ کیلومتر، از لوله با قطر ۲۰۰۰ فولادی و GRP قطر ۱۶۰۰ است.