‌‌ به تحریم‌ها نمی‌پیوندیم
کاسیانچیچ درباره خروج آمریکا از برجام گفت: «اتحادیه اروپا اقدامات غیرقانونی یک‌طرفه شریک آمریکایی‌مان را بررسی می‌‌کند. ما به تحریم‌ها نمی‌پیوندیم و این موضوع نشان‌دهنده اقدام قوی ما برای حمایت از برجام است؛ چراکه آن (برجام) را در تطابق با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل می‌دانیم». او در ادامه از هدف اتحادیه اروپا در «حفاظت از شرکت‌های اروپایی برای ادامه تجارت با ایران» سخن به میان آورد و به موضوع «اینستکس» رسید: «در ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ سه کشور عضو اتحادیه اروپا، یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان، سازوکار اینستکس را راه‌اندازی کرده‌اند که هدف آن، تسهیل تجارت مشروع بین ایران و جهان است. این موضوع در تطبیق با قوانین و مقررات اتحادیه اروپا و بر اساس استانداردهای مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به شمار می‌آید». این اولین اشاره سخنگوی اتحادیه اروپا به این موضوع بود.