صدمین یارانه و پول یک سال نفت
یا ١٠ سال بودجه عمرانی

دولت ماهانه چیزی حدود ٣ هزار و ٤٠٠ میلیارد تومان یارانه نقدی به ایرانی ها پرداخت می کند.  حالا صدمین ماهی است که این پول هنگفت میان ایرانی ها توزیع شده است و به عبارت دیگر چیزی حدود ٣٤٠ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی بین مردم ایران توزیع شده است.  درآمد سالانه دولت از فروش نفت به طور میانگین  چیزی حدود ٤٠ میلیارد دلار است. در حدود ده سال گذشته قیمت دلار از ٣ هزار تومان به ١٣ هزار تومان رسیده است. اگر بخواهیم میانگینی برای قیمت دلار قائل شویم، نرخ دلار در ده سال گذشته حدود ٨ هزار تومان می شود. به این ترتیب ارزش قیمت فروش یک سال نفت به ریال معادل ٣٢٠ هزار میلیارد تومان می شود.
بنابراین می شود گفت که در صدمین مرحله پرداخت یارانه نقدی چیزی حدود یک سال درآمد نفت ایران با یارانه نقدی به جیب مردم واریز شده است.  بودجه عمرانی کشور در هر سال به طور میانگین چیزی حدود ٣٠ هزار میلیارد تومان است. اگر بخواهیم ارزش پولی را که با یارانه نقدی به جیب مردم ایران واریز شده است، بسنجیم چیزی معادل ١٠,٥ سال بودجه عمرانی ایرانی با یارانه به مردم پرداخت شده است.

ارزش صدماه یارانه
 معادل ٢٤,٥ میلیون تومان!

ارزش یک‌سال یارانه نقدی ٤٥‌هزار و ٥٠٠ تومانی ٥٤٦‌هزار تومان است. در‌سال ٨٩ قیمت سکه ‏تمام بهار آزادی  حدود ٣٨٠‌هزار تومان بود.
در سال ٩٠ میانگین قیمت سکه به حدود ٦٠٠ هزار تومان رسیده است. بنابراین در این سال هر ایرانی با یارانه نقدی‌اش می توانست تقریبا یک سکه طلا بخرد.
در سال ٩١ میانگین قیمت سکه طلا به ٩١٠ هزار تومان و در سال ٩٢ به حدود یک میلیون تومان رسید و با این حساب هر ایرانی با یارانه نقدی‌اش می‌توانست یک سکه طلا خریداری کند. در سال ٩٣ و ٩٤ میانگین قیمت سکه طلا به ٩٤٥ هزار تومان برگشت و هر ایرانی در این دو سال می‌توانست با یارانه‌اش یک سکه طلا خریداری کند. تا اینجای کار هر ایرانی با یارانه‌اش می‌توانست ٤,٥ سکه طلا بخرد.
در سال ٩٥ میانگین قیمت سکه یک میلیون و ١٧٠ هزار تومان بوده است و ارزش یارانه نقدی یک سال حدود یک نیم سکه طلاست و در سال ٩٦ که میانگین قیمت سکه یک میلیون و ٨٠٠ هزار تومان بوده است، ارزش یارانه نقدی یک سال کمی بیشتر از یک ربع سکه است. در سال ٩٧ که میانگین قیمت سکه حدود ٤,٥ میلیون تومان است، ارزش یارانه نقدی سکه طلا به اندازه یک سکه یک گرمی طلاست.  به این ترتیب با صد مرحله یارانه پرداختی هر ایرانی می توانست ٥ سکه تمام و یک ربع سکه به علاوه یک سکه یک گرمی طلا خریداری کند.  ارزش روز این سکه ها در حال حاضر ٢٤.٥ میلیون تومان است.  

پراید‌سال ٨٩ معادل ٢١‌سال
قسط یارانه‌ای

قیمت پراید در‌سال ٨٩ نزدیک به ١٢‌میلیون تومان بود. اگر در‌سال ٨٩ یک پراید خریداری می‌کردید، ‏می‌توانستید با ٢٦٣ قسط ٤٥‌هزار و ٥٠٠ تومانی و به عبارتی چیزی حدود ٢١‌سال یارانه نقدی‌تان، ‏هزینه خرید پراید را تسویه کنید. ‏

یارانه، غذای چقدر از یک‌سال
مان را  تأمین می‌کند؟

سرانه مصرف برنج در ایران برای هر نفر سالانه ٤٢ کیلوگرم، گوشت قرمز  ١٢ کیلوگرم و گوشت ‏مرغ ٢٧ کیلوگرم است. ‏ ‏قیمت هرکیلوگرم گوشت قرمز در  سال ٨٩ و براساس گزارش بانک مرکزی حدود ١٥‌هزار تومان بود.‏
ارزش یارانه نقدی یک ایرانی در‌سال ٨٩ به اندازه تأمین گوشت قرمز یک فصل از‌سال بوده است. ‏زیرا هر ایرانی در آن‌سال می‌توانست با یارانه‌اش ٣ کیلوگرم گوشت قرمز بخرد. ‏
سرانه مصرف مرغ هر نفر در‌سال ٢٧ کیلوگرم است و ارزش یارانه نقدی‌سال ٨٩ حدود ١٥ کیلوگرم ‏مرغ بوده است. متوسط قیمت مرغ در این‌سال تنها حدود ٣‌هزار تومان بوده است. ‏ به این ترتیب یک نفر با یارانه نقدی یک ماه خود می‌توانست حدود نیمی از مصرف ‏سالانه مرغ خود را تأمین کند. به همین منوال یک ایرانی با یارانه نقدی‌سال ٨٩ می‌توانست تقریبا ‏مصرف برنج یک فصل از‌سال خود را خریداری کند. ‏قیمت یک کیلوگرم برنج ایرانی در‌سال ٨٩ حدود ٣‌هزار و ١٠٠ تومان بوده است. با یارانه نقدی آن ‏سال‌ها یک نفر می‌توانست نزدیک به ١٥ کیلوگرم برنج بخرد. ‏
ارزش حال حاضر یارانه نقدی هر ایرانی تنها به اندازه تأمین مصرف گوشت قرمز ١٥ روز او است. ‏زیرا با یارانه نقدی فقط می‌توان نیم کیلوگرم گوشت قرمز خرید یا این‌که با یارانه نقدی درحال حاضر ‏تنها می‌توان به اندازه حدود یک ماه مصرف سالانه مرغ خرید یا این‌که به اندازه مصرف نصف ماه ‏برنج خرید، زیرا مصرف ماهانه برنج هر ایرانی به تناسب سرانه‌اش حدود ٣,٥ کیلوگرم است و در ‏حال حاضر ارزش یارانه نقدی تنها به اندازه خرید یک کیلو و ٧٥٠ گرم برنج ایرانی است. ‏

پراید ٥٠ میلیونی معادل
٩١‌سال قسط یارانه‌ای

در حال حاضر قیمت پراید به حدود ٥٠‌میلیون تومان رسیده است و با یارانه ٤٥‌هزار و ٥٠٠ تومانی ‏باید‌هزار و ٩٨ قسط بپردازید. به عبارتی باید ٩١‌سال یارانه نقدی‌تان را بدهید تا بتوانید پول خرید ‏پراید را تسویه کنید. ‏

یک‌سال یارانه معادل
 ٣٠ سانتی‌متر خانه در‌سال ٨٩‏

در‌سال ٨٩ با مجموع یک‌سال یارانه خود که ٥٤٦هزار تومان بود، می‌توانستید ٣٠سانتی متر ملک ‏خریداری کنید، چرا که در آن زمان متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در تهران یک‌میلیون و ‏‏٧٠٠  بود.‏

امسال ٥ سانتی متر خانه
با یک‌سال یارانه

در حال حاضر میانگین قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در تهران به ١١‌میلیون و ٢٦٩‌هزار تومان ‏رسیده است و حالا با پس‌انداز یک‌سال یارانه نقدی‌تان می‌توانید ٥ سانتی‌متر خانه بخرید. ‏

یارانه معادل ١٠‌درصد اجاره خانه
در‌سال ٨٩‏

بر اساس گزارش مرکز آمار در‌سال ٨٩ متوسط اجاره هرمترمربع مسکن در تهران معادل ٩‌هزار ‏تومان بوده است.  بنابراین یک ایرانی مستاجر با یارانه نقدی خود می‌توانست در‌سال ٨٩ هزینه اجاره ‏‏٥ مترمربع خانه را بپردازد. درواقع اگر او یک خانه ٥٠ متری اجاره کرده بود با یارانه نقدی خود می‌‏توانست ماهانه ١٠‌درصد اجاره بهایش را بپردازد.‏

یارانه معادل ٣  درصد  اجاره
 یک خانه در‌سال ٩٨‏

در‌سال حاضر متوسط اجاره هر مترمربع خانه مسکونی در تهران حدود ٢٩‌هزار تومان است. به ‏عبارتی یارانه نقدی می‌تواند درحال حاضر اجاره بهای ١,٥ متر خانه را بپردازد. به عبارتی کسی اگر در ‏حال حاضر یک آپارتمان ٥٠ متری اجاره کند، یارانه نقدی تنها کفاف ٣  ‌درصد از اجاره بهای او ‏را می‌دهد. ‏

سود بانکی یارانه ایرانی ها چقدر است؟

اگر میانگین سود بانکی در حدود ١٠ سال گذشته را ١٨ درصد در نظر بگیریم، سود ماهانه یارانه ٤٥ هزار و ٥٠٠ تومانی چیزی حدود ٦ هزار و ٦٠٠ تومان می شود. اگر فرض بگیریم فردی یارانه اش را پس انداز کرده باشد، حالا با وجود گذشت ١٠٠ مرحله پرداخت یارانه نقدی در واقع هر ایرانی ٦٦٠ هزار تومان سود بانکی از یارانه نقدی اش دریافت کرده است.
بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه ها حدود ٧٩ میلیون ایرانی یارانه نقدی می گیرند. با این حساب سود بانکی یارانه نقدی ایرانی ها چیزی حدود ٥٤ هزار و ١٤٠ میلیارد تومان می شود.