قدرت اله نوروزی در دیدار با شهردار سارایوو، پایتخت کشور بوسنی هرزگوین، با اشاره به اینکه اصفهان شهری تاریخی، میراثی، صنعتی و البته از همه مهمتر فرهنگی و  دانشگاهی است، اظهار کرد: در تاریخ ایران، اصفهان یکی از مهمترین شهرهاست که چندین دوره تاریخی پایتخت ایران بوده است. وی ادامه داد: در حال حاضر هم اصفهان در بسیاری از حوزه ها پیشتاز است و در عرصه بین الملل هم توانسته با 14 شهر در کشورهای مختلف تفاهم نامه خواهرخواندگی منعقد کند.    

شهردار اصفهان با اشاره به اینکه تاکنون شهر اصفهان میزبان میهمانانی از کشور بوسنی هرزگوین بوده است که دیدار و گفت و گو با شهردار موستار یکی از این دیدارها بوده است، تصریح کرد: شهر اصفهان آمادگی دارد در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تعاملاتی را با شهر سارایوو داشته باشد. 

در ادامه این دیدار عبداله اسکاکا، شهردار سارایوو نیز با ابراز خرسندی از سفر به شهر اصفهان، این شهر را یکی از بزرگترین شهرهای تاریخ جهان توصیف کرد و گفت: ایران و بوسنی روابط دیرینه دارند و ایران در جنگ بوسنی کمک های زیادی به مردم و کشور ما داشته است. وی ادامه داد: مردم بوسنی هرزگوین احساس خوبی نسبت به مردم ایران داشته و آنها را دوست دارند. 

شهردار سارایوو با اشاره به همکاری های ایران و بوسنی هرزگوین در سال های اخیر، اظهار کرد: کشور ایران جزو کشورهایی بود که بعد از جنگ، بوسنی هرزگوین را به رسمیت شناخت و سفارت خود را در این کشور مستقر کرد. وی بیان کرد: همکاری مطلوب شما با یونسکو می تواند تجربه ای برای ما در زمینه هنری و فرهنگی باشد چراکه ما همکاری خود با این نهاد بین المللی را به تازگی آغاز کرده ایم و به عنوان شهر سینمائی از سوی یونسکو انتخاب شده ایم.