شهردار اصفهان با تاکید بر اینکه فقدان برنامه ریزی سبب بی نظمی و فاصله گرفتن از اهداف تعیین شده می شود، گفت: برنامه ریزی اساس همه اقداماتی است که در یک سازمان اجرایی می شود و ما را به مدیریت شایسته می رساند.
شهردار اصفهان بیان کرد: شهر از مصنوعات شکل گرفته است و دست بشری چنان در ایجاد این مصنوعات دخالت دارد که باید با توجه به موضوعات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برنامه ها را تدوین کرد تا بتوان خدمات بهتری به مردم ارائه داد.
وی با اشاره به اینکه اگر شهر را به عنوان یک موجود پیچیده بخواهیم مدیریت کنیم باید برنامه داشته باشیم و اصلی ترین پایه برنامه ریزی، آمار است، گفت: شهرداری اصفهان در سال های گذشته برنامه ریزی های خوبی در این عرصه داشته و تلاش می کند به سوی برنامه ریزی مدرن حرکت کند.
نوروزی افزود: برنامه ریزی می تواند منابع مهم شهر را به طور موثر هدایت کند. ما نمی توانیم بدون برنامه کیفیت خدمات را افزایش داده و هزینه را کاهش دهیم و از فرصت ها به نحو شایسته استفاده کنیم.

سنجش پذیری و نتیجه محوری
رویکرد برنامه 1405
وی با بیان اینکه برنامه ریزی بر اساس آمار، منافعی همچون تحول سازمانی را به دنبال خواهد داشت، گفت: برای داشتن یک نظام آماری دقیق باید تصویر درست از جایی که قرار داریم و مسیریابی نقطه ای که قرار است به آن دست پیدا کنیم، داشته باشیم.
شهردار اصفهان تصریح کرد: معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان در این مسیر کمک های خوبی کرده و همگرایی مطلوبی در شهرداری اصفهان و سازمان های خدمات رسان ایجاد کرده است.
وی با بیان اینکه اولین برنامه های شهری در اصفهان شامل طرح اصفهان 22+ در سال 75 و بعد از آن برنامه سال 85، سال 90، 95 بوده و هم اکنون در حال اجرای طرح اصفهان 1400 و تدوین برنامه اصفهان 1405 هستیم، اظهار کرد: رویکرد این برنامه سنجش پذیری و نتیجه محوری است چراکه شورای پنجم شهر اصفهان و مدیریت شهری برنامه خود را بر اساس شاخصه سنجش پذیری ارائه کرده است.
نوروزی فاز نخست طرح اصفهان 1405 را شناخت و تجزیه و تحلیل شهر عنوان کرد و گفت: در این بخش شهر از نگاه متخصصان و نخبگان مورد بررسی قرار می گیرد.
وی همچنین از تهیه و تدوین آمارنامه شهر اصفهان برای یازدهمین سال متوالی خبر داد و افزود: این آمارنامه با همکاری 60 ارگان و در قالب 4200 عنوان اطلاعاتی تهیه شده است. همچنین زیرساخت های اطلاعات مکانی نیز در قالب سند جامع «SDI» در حال تهیه است که تفاهم نامه آن بین شهرداری اصفهان و سازمان ها و ارگان های مرتبط به امضا رسیده است.
شهردار اصفهان کاهش هزینه ها برای همه ارگان های مشارکت کننده در تهیه این سند را از مزایای آن عنوان کرد و گفت: نشست امروز هم می تواند سنگ بنایی برای تدوین برنامه ریزی مبتنی بر آمار باشد تا شهرداری ها با پیچیدگی حوزه شهری در راستای خدمات رسانی به مردم و اداره ارزان شهر گام های موثری بردارد.
وی افزود: راه رسیدن به شهر زیست پذیر و افزایش کیفیت خدمات، شکل گیری نشست های این چنینی و گفت و گوهای در حاشیه آن است.

داده‌های باکیفیت
پیش نیاز حکمرانی شایسته
رییس مرکز آمار ایران گفت: داده های با کیفیت پیش نیاز حکمرانی شایسته در شهرها است و باید مورد توجه قرار گیرد. جواد حسین زاده افزود: برنامه ریزی مبتنی بر آمار رمز موفقیت و پیشرفت سازمان‌ها است و البته بدون آمار درست امکان برنامه ریزی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه یکی از گرایش‌های آمار، بهره‌وری است، تصریح کرد: خوشبختانه در حال حاضر نظام آماری کشور مطلوب است، اما در حوزه بودجه و اعتبارات ۵۵ درصد نیازهای آماری در سطح ملی و ۳۵ درصد نیازهای آماری در سطح استانی و البته کمتر از ۱۵ درصد در سطح شهرستانی تأمین می‌شود که در این راستا نیاز داریم تا کیفیت آمارها و گستره آن توسعه یابد.
رییس مرکز آمار ایران با بیان اینکه داده‌های باکیفیت پیش نیاز حکمرانی شایسته در شهرها است و باید مورد توجه قرار گیرد، تأکید کرد: آمارهای رسمی را به عنوان کالاهای عمومی که از طرف حاکمیت‌ها برای اداره حاکمیت تولید می‌شود، می دانیم و وقتی آمار رسمی تولید می‌شود اگر باورپذیری کمی داشته باشد در حوزه کالاهای عمومی به معنای کم بودن کیفیت آمار مطرح خواهد شد. وی ادامه داد: در حوزه آمار رسمی حذف موازی کاری‌ها صورت می‌گیرد و باید فهرستی از آمارهای رسمی وجود داشته باشد تا تکلیف دستگاه‌های مختلف برای تولید آمارهای رسمی روشن شود.
حسین زاده با بیان اینکه در نظام آماری کشور بالاترین مرجع سیاست گذاری و تصمیم گیری، شورای عالی آمار است، اظهار کرد: فهرستی را به شورای عالی آمار ارائه و مصوب می کنیم تا تقسیم کار ملی در حوزه آمارهای رسمی انجام شود. رییس مرکز آمار ایران گفت: توسعه پایدار سه بعد پایداری محیط زیستی، پایداری اقتصادی و پایداری اجتماعی دارد که تمرکز افراطی به هرکدام از آنها ما را در مواجه با توسعه پایدار با مشکل مواجه می‌کند. وی با تأکید بر برنامه ریزی فضایی، برنامه ریزی شهری و آمایش سرزمین تصریح کرد: در آمایش سرزمین سه المان انسان، فضا و فعالیت بسیار حائز اهمیت است و آمارها باید بتواند مباحث مربوط به این سه بعد را پوشش دهد.

امضاء تفاهم‌نامه
برای بهبود برنامه‌ریزی شهری
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان از امضاء تفاهم‌نامه بین شهرداری اصفهان و مرکز آمار ایران و مدیریت‌های جامع آماری در حاشیه برگزاری نخستین نشست سالانه آمار و برنامه‌ریزی در مدیریت شهری خبر داد و گفت: این تفاهم نامه در راستای بهبود در برنامه‌ریزی شهری امضاء می‌شود.
علیرضا صادقیان نیز در این نشست اظهار کرد: هدف از برگزاری این نشست که برای نخستین بار در کشور برگزار می‌شود، پررنگ‌تر کردن نقش آمار در برنامه‌ریزی و مدیریت شهری است. وی با بیان اینکه برای بهتر زندگی‌کردن باید به نقش آمار در برنامه‌ریزی توجه شود، تصریح کرد: برای اینکه آینده بهتری برای شهر و شهروندان ترسیم کنیم باید برنامه‌ریزی را بیش از پیش مورد توجه قرار دهیم.
معاون برنامه‌ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان ابراز امیدواری کرد: برگزاری نشست سالانه آمار و برنامه‌ریزی در مدیریت شهری سرآغازی باشد برای اینکه تمام کسانی که در مدیریت شهری ایفای نقش می کنند توجه ویژه ای به آمار و برنامه ریزی داشته باشند. وی ادامه داد: امروز در حاشیه برگزاری نخستین نشست سالانه آمار و برنامه‌ریزی در مدیریت شهری تفاهم نامه‌ای با مرکز آمار ایران و مدیریت‌های جامع آماری برای بهبود در برنامه‌ریزی خواهیم داشت و امیدواریم در سال‌های آینده پربارتر، گسترده تر و اثربخش تر این برنامه ها ادامه پیدا کند. صادقیان تأکید کرد: آمار به عنوان بخش مهمی از نظام مدیریتی می تواند اطلاعات مفیدی را در اختیار سازمان‌ها قرار دهد.