پس از آغاز روند کاهشی نرخ تورم مصرف کننده، حالا گزارش‌های فصلی نرخ تورم تولیدکننده بخش صنعت و خدمات نیز نشان از افت قابل توجه هزینه‌های تولید در فصول اخیر است. نرخ تورم تولید‌کننده به‌عنوان تورم پیش نگر به نوعی مسیر حرکتی تورم مصرف‌کننده در ماه‌های آتی را روایت می‌کند. براین اساس با کاهش نرخ تورم تولید روند نزولی نرخ تورم مصرف‌کننده نیز در ماه‌های آینده باید ادامه یابد.
طبق تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه در فصل تابستان امسال به 60.5 درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل، 28.2 واحد درصد کاهش داشته است.
به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در فصل تابستان نسبت به فصل تابستان 97 برابر با 60.5درصد افزایش دارد. در بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم نقطه به نقطه مربوط به تولید فلزات اساسی با21.2 درصد و بیشترین آن مربوط تولید ماشین‌آلات اداری و محاسباتی با (119.8درصد بوده است.
در فصل تابستان امسال از میان 22 زیر بخش صنعتی تنها نرخ تورم نقطه‌ای یک بخش یعنی تولید وسایل نقلیه موتوری که از 84.5 درصد در بهار به 98.8 درصد در تابستان رسیده، افزایش یافته است و بدین ترتیب 21 مورد از 22 زیر بخش صنعت با افت قابل توجه نرخ تورم نسبت به بهار امسال مواجه شده‌اند به طوری که این نرخ برای بسیاری از صنایع کشور نصف شده است.
در همین راستا تورم تولید در صنایع غذایی کشور از 70 درصد در بهار به 44 درصد در تابستان رسیده است. در گروه تولید محصولات از توتون و تنباکو نیز نرخ 112.2 درصد بهار به 22 درصد در تابستان افت کرده است. نرخ تورم صنعت منسوجات نیز از 100 درصد به 52.3 درصد رسیده است. تولید چوب و محصولات چوبی هم که در بهار تورم نقطه‌ای آن 105.2 درصد بود به 55.2 درصد رسید. همچنین تورم نقطه‌ای صنعت کاغذ از 167.7 درصد در بهار امسال به 39.3 درصد سقوط کرده است.
تورم فصلی هیچ بخشی رشد نداشت
تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به فصل قبل (تورم فصلی) در فصل تابستان امسال به 2 دهم درصد رسید که در مقایسه با فصل قبل، 13.5 واحد درصد کاهش دارد. در میان بخش‌های مختلف صنعتی، کمترین تورم فصلی مربوط به تولید زغال سنگ و پالایشگاه‌های نفت با (منفی 4.2 درصد و بیشترین آن مربوط به تولید وسایل نقلیه موتوری، تریلر و نیم تریلر با 14.5 درصد) است.
در فصل تابستان در نرخ تورم فصلی نیز از میان 22 زیربخش اصلی صنعت 20 زیربخش با افت قابل ملاحظه نرخ تورم روبه‌رو شده و دو مورد نیز ثابت مانده است.
افت تورم سالانه
تغییرات میانگین شاخص قیمت تولیدکننده محصولات صنعتی در داخل کشور در چهار فصل منتهی به فصل تابستان امسال نسبت به مدت مشابه در سال قبل به 77 درصد رسید که نسبت به فصل قبل 0.2 واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. در فصل تابستان، در میان بخش‌های مختلف صنعتی در کشور، کمترین تورم سالانه مربوط به تولید پوشاک، عمل آوردن و رنگ کردن پوست خزدار با 44.5 درصد و بیشترین آن مربوط به تولید کاغذ و محصولات کاغذی با 108.7 درصد بوده است. در تورم سالانه بخش صنعت نیز از میان 22 زیربخش اصلی نرخ تورم 12 زیربخش کاهشی بوده است.