وی با اشاره به وظایف و مسئولیت‌های وزارت اقتصاد تصریح کرد: وزارت اقتصاد با بکارگیری این ظرفیت ها می تواند اهرم یک تحول بزرگ در حوزه اقتصاد باشد. وزیر اقتصاد اولین ضرورت تحقق این موضوع را افزایش توانمندی‌های علمی و فنی مدیران عنوان کرد و افزود: مدیران استانی وزارت اقتصاد ضمن داشتن دانش، تحلیل و اشراف به موضوعات حوزه وظیفه‌ای این وزارتخانه، باید با عملکرد خود، نشان دهنده رویکرد و چهره اصلی وزارت اقتصاد به عنوان متولی مالیات، گمرک، جذب سرمایه های داخلی و خارجی و تامین مالی تولید در استان باشند.
دژپسند ملاک ارزیابی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استانها را میزان کارکرد مدیریت استانی در مورد وظایف و کارکردهای اصلی وزارت اقتصاد مانند میزان جذب سرمایه گذاری خارجی، ایجاد پایه‌های جدید مالیاتی منطقه‌ای و شناسایی فرار مالیاتی عنوان کرد.
وی بار دیگر با تاکید بر تجهیز استان‌ها به دانش و فنون جدید گفت: گمرک، مالیات و خزانه داری در استان‌ها باید زمینه را برای رشد و افزایش درآمد و توزیع مناسب آن فراهم کنند. دژپسند با انتقاد از کسانی که فقط جنبه درآمدی گمرک را به وزارت اقتصاد نسبت می‌دهند، تاکید کرد: گمرک ضمن ایجاد درآمد، دروازه تقویت سرمایه گذاری و تولید است و بنابراین باید کل اقتصاد را به گمرک وابسته دانست.
دژپسند با اشاره به اینکه ۸۵ درصد واردات ما کالاهای سرمایه‌ای و مواد اولیه تولید است، اظهار داشت: گمرک باید به عنوان ریلی برای افزایش سرمایه گذاری و تولید باشد و اگر در این مسیر به درستی عمل نکند، خودش تبدیل به یکی از موانع جدی سرمایه گذاری خواهد شد.
وزیر اقتصاد با رد سهل‌گیری و سخت‌گیری در اخذ مالیات خاطرنشان کرد: سرعت، دقت و سلامت باید در همه بخش‌های وزارت اقتصاد اجرا شود، به گونه ای که سرعت به دقت و سلامت آسیب نرساند.
دژپسند با تاکید بر حفظ احترام ارباب رجوع در مراجعه به مجموعه های تابعه وزارت اقتصاد گفت: تسهیل کار مردم و سرعت بخشی به رشد اقتصادی با ارتقا بهره‌وری و زدودن قواعد و ساز و کار های مزاحم و همچنین اجرای کامل و دقیق قانون در این مسیر وظیفه ذاتی همه ماست و فلسفه وجودی نهاد دولت چیزی جز این نیست، پس این مهم باید وجهه همت همه ما باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص بازار سرمایه با تاکید بر نقش و جایگاه بورس به عنوان متولی یکی از ارکان نظام مالی کشور گفت: تقویت جایگاه بورس می تواند منجر به افزایش چشمگیر کارکرد آن در تامین مالی حوزه تولید شود.
وزیر اقتصاد همچنین با بیان اینکه منظور از سرمایه گذاری، بهبود فضای کسب و کار، تامین مالی و رفع موانع تولید است، تصریح کرد: متولی سرمایه گذاری در استان ها، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی و مرکز خدمات سرمایه‌گذاری است و یکی از کارکردها و ویژگی‌های سرمایه گذاری خارجی، انتقال فنآوری و سبک های مدیریتی است.
دژپسند الکترونیکی کردن امور در همه حوزه ها به عنوان فراهم سازی زیرساخت های لازم برای هوشمند سازی اقتصاد را یک ضرورت اجتناب ناپذیر عنوان کرد و گفت: الکترونیکی شدن فرآیندها، باعث حذف ارتباط روبرو و مستقیم میان کارکنان سازمان و ارباب رجوع و در نتیجه کاهش فساد و هزینه ها و افزایش بهره‌وری می شود.
وی در ادامه سخنان خود با اشاره به چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: باید ضمن تاکید بر استفاده از تمام ظرفیتهای قانونی وزارت اقتصاد و سازمانهای زیرمجموعه این وزارتخانه، گزارش عملکرد چهل ساله وزارت اقتصاد بصورت تحلیلی ارایه شود. دژپسند در پایان خطاب به مدیران وزارت اقتصاد گفت: باید با همدلی، همکاری و انسجام گروهی به بهبود متغیرهای کلان اقتصادی، حذف فساد احتمالی و تخصیص بهینه منابع کمک کنیم.