استان چهارمحال و بختیاری و رشد اعتبارات هزینه‌ای و تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 15 درصد
طهمورث الیاسی بختیاری، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: به‌طور‌کلی باید عنوان نمود حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، پایداری در مقابل شوک‌ها و تحریم‌ها، تقویت انضباط بودجه‌ای و حمایت از تولید و اشتغال، مهم‌ترین ویژگی‌های ﻻیحه بودجه سال 1398 به‌شمار می‌رود.
وی گفت: تأمین معیشت مردم و کاهش فقر با هدف عدالت اجتماعی و بهبود توزیع عادﻻنه درآمدها بویژه از طریق اختصاص 14 میلیارد دﻻر با نرخ 4200 تومان برای تأمین کاﻻهای اساسی، تخصیص 20000 میلیارد ریال برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان و کارمندان، استمرار توزیع یارانه نقدی بین مردم و تداوم اجرای طرح تحول سلامت صورت خواهد گرفت. به‌گفته بختیاری، در زمینه پایداری در مقابل شوک‌ها و تحریم‌ها، تسریع در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، مقابله فعاﻻنه با تحریم‌ها، تخفیف پیامدهای چالش‌های اقتصادی ناشی از کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام و مدیریت صحیح منابع و مصارف ارزی، از مهم‌ترین جهت‌گیری‌های ﻻیحه بودجه سال 1398 است.
بختیاری گفت: در مورد سهم بودجه استان چهارمحال و بختیاری از بودجه کل کشور، ابتدا ذکر این نکته ضروری است که ﻻیحه بودجه، پیشنهاد دولت بوده که در حال بررسی، تصویب و تبدیل آن به قانون بودجه در مجلس شورای اسلامی است و ممکن است بعضی از قسمت‌های آن بویژه ارقام درآمدها و هزینه‌ها تغییر کند. لذا ضروری است این تغییرات در تحلیل، بررسی و مقایسه اطلاعات و آمار مورد توجه قرار گیرد.
به‌گفته بختیاری، بودجه استان در ﻻیحه بودجه از دو دیدگاه قابل بررسی است. دیدگاه اول، تصاویر کلان بودجه استان در جدول 10 ﻻیحه بودجه و منظر دوم تمامی ارقام درآمدها و اعتباراتی که از جداول و ردیف‌های مختلف به استان اختصاص می‌یابد. بر اساس اطلاعات جدول شماره 10 ﻻیحه بودجه، درآمدهای عمومی استان در سال 1398 معادل 3264 میلیارد ریال برآورد شده که در مقایسه با سال قبل، از رشدی معادل 11.5 درصد برخوردار بوده است. این در حالی است که متوسط رشد درآمدهای عمومی استان‌های کشور در همین مدت 18.65 درصداست. وی در ادامه گفت: سهم نسبی استان از درآمدهای عمومی استان‌های کشور در سال 1397 معادل 0.3 درصد بوده که در سال 1398 به 0.28 درصد کاهش یافته است. مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان بر اساس جدول شماره 10 ﻻیحه بودجه برابر 4427 میلیارد ریال است که در مقایسه با ارقام مشابه مصوب سال قبل، از رشدی معادل 15.2 درصد برخوردار بوده است. متوسط رشد اعتبارات استان‌های کشور در همین مدت 11.3 درصد است.
وی اظهار داشت: اعتبارات هزینه‌ای استان در سال 1398 با رقمی معادل 2807181 میلیون ریال، از افزایشی معادل 24 درصد نسبت به سال گذشته برخوردار بوده که بیشتر از متوسط رشد استان‌های کشور برابر با 22.67 درصد است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان در سال 1398 برابر 1620535 میلیون ریال است که در مقایسه با ارقام مشابه سال قبل، افزایشی معادل 2.5 درصد را نشان داده و تقریباً برابر با متوسط رشد اعتبارات استان‌های کشور است.

 

اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان کرمان (15.430 میلیارد ریال)
جعفر رودری رئیس سازمان برنامه وبودجه استان کرمان در مورد جهت‌گیری‌های لایحه بودجه سال 98 که بر تصمیم‌گیری‌های کلان تأثیرگذار است، گفت: پیاده‌سازی و بودجه‌ریزی عملیاتی به سمت بودجه هزینه‌ای است که در این راستا، بحث‌های شفاف‌سازی، صرفه‌جویی و انضباط امور بودجه مورد توجه قرار گرفته است. به گفته رودری، کاهش تصدی‌گری‌های دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی از رویکردهای اقتصاد مقاومتی بودجه سال آینده است که در بودجه سال 1398 کل کشور یکسری بسته‌های یارانه‌ای و حمایتی برای تأمین معیشت افراد با سطح درآمد پایین‌تر در نظر گرفته شده است. وی در مورد بودجه استان کرمان گفت: اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای استان کرمان در لایحه بودجه سال آینده، بیش از 15.430 میلیارد ریال است که این رقم در سال‌جاری، (14.262 میلیارد ریال) که بالغ بر 8.2 درصد رشد دارد. وی با اعلام اینکه رشد هزینه‌ای استان کرمان نسبت به متوسط کشور بالاتر است، گفت: متوسط رشد بودجه هزینه‌ای استان‌های کشور در لایحه بودجه سال آینده، 22 درصد است. بدین ترتیب که بودجه هزینه‌ای استان کرمان در سال‌جاری، 4650 میلیارد ریال بوده که در سال آینده با 23 درصد رشد، به 5720 میلیارد ریال خواهد رسید. وی افزود: درآمدهای عمومی استان کرمان در سال‌جاری حدود 25040 میلیارد ریال است که در لایحه بودجه سال آینده به 29280 میلیارد ریال افزایش پیدا می‌کند که رشد 17 درصدی را نشان می‌دهد و این درحالی است که رشد متوسط کشور 19 درصد است.

 

رشد بودجه هزینه‌ای استان فارس 22.8 درصد
ساسان تاجگردون رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس، کل بودجه هزینه‌ای استان فارس برای 25 دستگاه اجرایی استانی مشمول در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را معادل 7400 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این رقم نسبت به سال 1397، حدود 6028 میلیارد ریال یعنی معادل 8/22 درصد رشد دارد، رشد میانگین استان‌ها 22 درصد است. به گفته وی، سهم کل اعتبار هزینه‌ای استان فارس از کل اعتبارات استان‌ها در سال 1398، معادل 5.8 درصد است که پس از تهران در جایگاه دوم از این نظر قرار دارد. وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی کل کشور (استانی، سه درصد نفت و گاز و اعتبارات 27/0درصد مالیات برارزش افزوده) در لایحه بودجه سال 1398 دارای رشد 9/1 درصدی بوده که سهم اعتباری استان فارس از محل اعتبارات مذکور مبلغ 6329 میلیارد ریال که نسبت به اعتبارات مصوب سال 1397(6138 میلیارد ریال) با رشد 1/3 درصدی مواجه است. رئیس سازمان برنامه وبودجه استان فارس در ادامه تأکید کرد که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی پیوست شماره (1) لایحه بودجه 1398 استان فارس، بالغ بر 10840 میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات ابلاغی سال 1397 با رشد 2/27 درصدی مواجه است. رشد متناظر آن در کل کشور 8/40 درصد است.

 

استان قم رتبه دوازدهم رشد اعتبارات هزینه‌ای استانی
محمود نوربخش رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قم گفت: با توجه به اینکه، اعتبارات تملک داریی‌های سرمایه‌ای کل کشور در لایحه سال 1398 افزایشی نداشته، اعتبارات تملک‌ دارایی‌های سرمایه‌ای کل استان‌ها بدون احتساب قانون استفاده متوازن رشد 1.9 درصدی را نشان می‌دهد، این در حالی است که کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان با احتساب قانون استفاده متوازن قم 7.3 درصد رشد یافته است.
وی افزود: در مقایسه اعتبارات موضوع استفاده متوازن از امکانات کشور (ردیف 47 ‏-550000)، سهم اعتبارات متوازن کشور از 53 درصد در سال 97 به 56 درصد در سال 98 افزایش یافته است. سهم اعتبارات متوازن استان قم در سال 97 از کل اعتبارات استان 47 درصد بوده که در سال 98 به 50.5 درصد افزایش یافته و با نرخ رشد 16 درصدی بالاترین رشد را در بین منابع اعتباری استان دارا است.
وی تصریح کرد که اعتبارات هزینه‌ای استان قم در لایحه سال 98 نیز از 1549 میلیارد ریال به 1836 میلیارد ریال افزایش یافته که رشد 18.5 درصد را نشان می‌دهد که با توجه به میانگین نرخ رشد استان‌ها، 22 درصد، رتبه رشد اعتبارات هزینه‌ای استان قم در بین استان‌‌ها 26 است.

 

میانگین رشد اعتبارات عمرانی لرستان بالاتر از رشد میانگین کشوری
علی‌هادی چگینی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان لرستان گفت: از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان لرستان در لایحه بودجه سال 98 نسبت به سال گذشته 10.1 درصد رشد داشته که از میانگین رشد کشور (8.8 درصد) بالاتر بوده و از لحاظ رشد، دارای رتبه سوم در بین استان‌های کشور است. وی افزود: درصد سهم لرستان از این اعتبارات در لایحه 98 به 3.72 درصد از کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای رسیده که نسبت به سهم سال گذشته استان(3.67 درصد) سهم بیشتری به خود اختصاص داده است و دارای رتبه 8 کشور است. به گفته چگینی، استان لرستان دارای 71 طرح ملی به‌نام در پیوست شماره یک لایحه بودجه سال 1398است و اعتبارات هزینه‌ای استان لرستان در لایحه بودجه 98 به میزان 19.6 درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته است، اما از میانگین رشد کشور (22 درصد) پایین‌تر است و از لحاظ رشد در بین استان‌های کشور، ‌دارای رتبه 23 است. به گفته چگینی، همچنین درصد سهم استان از اعتبارات هزینه‌ای کشور از 3.01 درصد در سال 1397 به 2.95 درصد در لایحه بودجه 1398کاهش یافته است و دارای رتبه 14 کشور است. وی در ادامه گفت: مجموع درآمدهای پیش‌بینی شده برای استان لرستان در لایحه بودجه 98 نسبت به سال گذشته 11 درصد افزایش داشته است، به طوری که از 4521 میلیارد ریال سال گذشته به 5024 میلیون ریال در لایحه بودجه 98 افزایش
یافته است.

 

رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان یزد 20 درصد
سید مجتبی حسینی‌پور اردکانی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان یزد گفت: میزان اعتبار تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان یزد در سال 1398 با احتساب اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن، 4118 میلیارد ریال است که نسبت به میزان 3829 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال‌جاری 7.5 درصد افزایش یافته است. وی افزود: میانگین رشد بودجه عمرانی استان یزد هم در لایحه بودجه سال 1398 در مقایسه با میانگین کشوری، دو برابر افزایش را نشان می‌دهد. درحالی‌که در لایحه بودجه 98 میانگین رشد پیش‌بینی شده در بودجه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور تنها 10 درصد است، این رقم در استان یزد 21 درصد افزایش یافته است. به گفته وی، در لایحه بودجه 98 جایگاه استان از منظر بودجه تملک سرمایه‌ای با سه رتبه ارتقا از مکان 26 به جایگاه 23 رسیده است. حسینی‌پور اردکانی در ادامه اظهار داشت: میانگین افزایش بودجه هزینه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه 98 در مقایسه با سال قبل از آن 22 درصد است، این درحالی است که این رقم برای استان یزد 21.3 درصد بوده است و به این ترتیب جایگاه استان در رتبه 22 قرار گرفته است. این اعتبارات از 2300 میلیارد ریال در سال‌جاری به 2790 میلیارد ریال در لایحه 98 ارتقا یافته است. در حالی که میانگین رشد درآمد‌ها برای استان‌ها در کشور، رقم 19 درصد در نظر گرفته شده است، میزان رشد درآمد‌ها برای این استان و در لایحه بودجه 98 عدد 21 درصد را نشان می‌دهد که به این ترتیب در زمینه رشد درآمد و در مقایسه با سایر استان‌ها رشد کمتری داشته است.

 

استان قزوین جایگاه چهاردهم در زمینه درآمدهای استانی
ابوالفضل یاری رئیس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین گفت: تصویر استان قزوین در لایحه بودجه سال 1398 نشانگر جایگاه دهم آن در درآمدهای عمومی و جایگاه بیست و نهم در اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای است. یاری اظهار داشت: سهم استان از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها، 31/1 و از درآمد 6/1 درصد است و ویژگی اصلی استان در لایحه بودجه سال 1398، عدم تناسب سهم و مقدار اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و درآمدهاست. وی افزود: رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای در ردیف استانی به‌طور میانگین23/37 درصد بوده که این رقم برای استان 27/14 درصد و نشانگر رشد بسیار نازلی است. همچنین در مجموع و با در نظر گرفتن اعتبارات توازن منطقه‌ای نیز رشد اعتبارات استان قزوین 03/8 درصد است و در مقابل، میانگین رشد اعتبارات استان‌ها 75/8 درصد است. به‌گفته یاری در مورد رشد اعتبارات هزینه‌ای نیز همین روند حاکم بوده و با وجود رشد میانگین 22 درصدی استان‌ها، استان قزوین از رشد 17.4 درصدی برخوردار بوده و با وجود رشد 20 درصدی حقوق کارکنان دولت در سال 1398 این امر مشکلات عدیده‌ای را برای استان به وجود خواهد آورد.

 

استان تهران و حذف یارانه نقدی سه دهک بالای درآمدی
نعمت‌الله ترکی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان تهران در مورد ویژگی‌های بودجه این استان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور گفت: تقویت نقش و جایگاه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان یکی از این ویژگی‌هاست و به‌همین منظور موارد زیر پیش‌بینی شده است: در بند (ح) تبصره (6) لایحه بودجه سال 1398 توزیع عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (پ) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه لحاظ شده و اثرات مثبت بند قانونی مذکور را می‌توان در حذف مدیریت چند‌گانه منابع مالی در راستای اهداف توسعه استان تهران عنوان کرد. وی افزود: حذف یارانه نقدی 3 دهک بالای درآمدی به منظور حذف تدریجی فقر مطلق و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام اولویت‌دار استانی توسط استان‌ها (جزء (1) بند (الف) تبصره 14)، اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به‌عنوان یارانه سود، وجوه اداره‌شده یا کمک بلاعوض به طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی ، اختصاص 10 درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان به پروژه‌های جدید از طریق سازوکار مشارکت عمومی و خصوصی، خرید محصول پروژه‌های مشارکتی از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای استان، اختصاص اعتبارات 0.27 درصد مالیات بر ارزش افزوده بر‌اساس سرانه فضای ورزشی، اختصاص 10 درصد از عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند (پ) ماده 6 قانون برنامه ششم استان دراختیار فرمانداری‌ها ودهیاری‌ها به پروژه‌های اشتغال‌زایی جزء 5 بند هم پیش‌بینی شده است.

 

استان خراسان‌شمالی و رشد مجموع اعتبارات حدود 11 درصد
حسن پارسی‌پور، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خراسان‌شمالی در مورد سهم این استان از بودجه در لایحه بودجه سال 98 اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزینه‌ای برای دستگاه‌هایی که از استان اعتبار هزینه‌ای می‌گیرند، با 17.6 درصد رشد، از 1975 میلیارد ریال در سال 97 به 2324 میلیارد ریال در لایحه سال 98 رسیده است. پارسی‌پور خاطرنشان کرد: البته رشد اعتبار عمرانی استان‌ها به طور میانگین 8.8 درصد و در استان خراسان‌شمالی 8.9 درصد است. پارسی‌پور افزود: میانگین رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی در لایحه بودجه سال 98 نسبت به میانگین سایر استان‌ها، یک دهم درصد بیشتر است. وی افزود: سهم استان از اعتبارات تملک دارایی هم با 8.9 درصد رشد از 4866 میلیارد ریال در بودجه سال 97 به 5300 میلیارد ریال در لایحه بودجه رسیده است. وی خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال 98، سهم استان از منابع صادرات نفت و گاز با 8.3 درصد رشد، به 694 میلیارد ریال رسیده و اعتبارات تملک دارایی‌های استانی هم با 31 درصد رشد به 960 میلیارد ریال افزایش یافته است. پارسی‌پور افزود: همچنین سهم استان از منابع محل 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده که به‌طور عمده به ورزش اختصاص می‌یابد، با 28 درصد رشد به 265 میلیارد ریال رسیده است. وی گفت: در لایحه بودجه 98، خراسان شمالی از محل منابع اعتبارات توازن هم، 3370 میلیارد ریال اعتبار دارد.

 

رشد درآمدهای استان آذربایجان‌غربی حدود 11 درصد
ناصر حضرتی‌پر رئیس سازمان برنامه وبودجه استان آذربایجان‌غربی اظهار داشت: د‌رآمدهای پیش‌بینی شده برای استان آذربایجان‌غربی در لایحه بودجه سال 1398 مبلغ 12174 میلیارد ریال است. این میزان نسبت به درآمد مصوب در قانون بودجه سال 1397 حدود 11 درصد رشد دارد. وی در مورد رقم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا احتساب قانون متوازن این استان گفت: در لایحه بودجه سال آینده این رقم به میزان 12176 میلیارد ریال است این میزان اعتبار نسبت به رقم متناظر آن در ابتدای سال 1397 که رقم آن 11270 میلیارد ریال است، به میزان 8 درصد رشد دارد. به گفته حضرتی‌پر در این ارتباط، سهم استان آذربایجان‌غربی از کمک بودجه عمرانی لایحه بودجه سال ۱۳۹۸ به میزان 4/73 درصد بوده و از این حیث، آذربایجان‌غربی در رتبه شش کشوری قرار دارد. حضرتی‌پر افزود: گرچه این میزان اعتبار برای جبران عقب ماندگی‌های مزمن استان کافی نیست، اما نوع نگاه دولت و سازمان برنامه و بودجه کشور به استان آذربایجان‌غربی و استان‌های مشابه، درخور تحسین بوده و امید است با ادامه این روند، شکاف توسعه‌ای این استان با میانگین کشور رفع شود. وی تصریح کرد که اعتبار مذکور برای سال ۱۳۹۸ فقط اعتباراتی است که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان توزیع خواهد شد می‌شود. به گفته حضرتی‌پر، علاوه بر اعتبار فوق در لایحه بودجه سال آینده، بیش از 3420هزار میلیون ریال نیز برای پروژه‌های مهم ملی و ملی استانی شده اختصاص داده شده است. پروژه‌های مهمی در بخش های حمل‌و‌نقل، آب‌و‌فاضلاب، آب و بهداشت‌و‌درمان هم جزو پروژه‌های ملی و ملی استانی شده است. وی در ادامه اظهار داشت: اعتبارات هزینه‌ای یا جاری استان نیز در لایحه بودجه سال آینده 4916 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است. این اعتبار نسبت به سال گذشته از 24 درصد رشد برخوردار است.

 

عمده پروژه‌های ملی استان خراسان‌جنوبی در زمینه آب و راه
محمد‌هادی آرین رئیس سازمان برنامه وبودجه استان خراسان جنوبی اظهار داشت: مجموع درآمدهای استانی کشور در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 با افزایش 18.6درصدی به مبلغ 1150301 میلیارد ریال رسیده، در حالی که سهم استان خراسان جنوبی با افزایش 73/15 درصدی نسبت به سال 1397 به مبلغ 3230 میلیارد ریال معین شده است. وی افزود: همچنین مجموع درآمدهای اختصاصی کشور با رشد 5/23 درصدی به 16160 میلیارد ریال در لایحه سال 1398 رسیده، در حالی که سهم استان خراسان جنوبی با افزایش 32/43 درصدی نسبت به سال 1397به مبلغ 136 میلیارد ریال معین شده است. به گفته آرین کل اعتبارات هزینه‌های عمومی کشور در لایحه بودجه سال 1398 نسبت به قانون بودجه سال 1397 با افزایش22 درصدی به مبلغ 127523 میلیارد ریال معین شده است، در صورتی که اعتبارات هزینه‌های عمومی استان در لایحه 1398 کل کشور با افزایش 2/20 درصدی نسبت به سال 1397به مبلغ 2805 میلیارد ریال معین شده است. وی افزود: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه 1398 به مبلغ 114000 میلیارد ریال معین شده است، در حالی که کل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه بودجه 1398 با افزایش 2 درصدی نسبت به سال 1397 به مبلغ 2357 میلیارد ریال در نظر گرفته شده است. به گفته آرین تعداد طرح‌های ملی استانی شده در لایحه بودجه 1398 برای استان 22 طرح با مجموع اعتبار 723 میلیارد ریال است و عمده پروژه‌های ملی در حوزه استان خراسان جنوبی در زمینه آب و راه است. همچنین 4 طرح از طرح‌های جدول شماره 20 قانون بودجه سال 1397 به طرح‌های ملی اضافه شده‌اند.

 

رشد بسیار خوب اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان خوزستان
امید حاجتی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان در مورد لایحه بودجه 1398 کل کشور پیشنهاد شده دولت به مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: از بارزترین اهداف لایحه بودجه، افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان دولت و همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، استمرار اجرای طرح توسعه و توازن منطقه‌ای، حمایت از معیشت عمومی و عدالت اجتماعی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، استمرار طرح تحول سلامت و تداوم داشتن پرداخت یارانه نقدی است. وی افزود: تمرکززدایی، کاهش وابستگی به منابع حاصل از صادرات نفت، ارتقای سطح رضایت‌مندی مردم، مردمی‌کردن اقتصاد و ارتقای بهره‌وری منابع مالی، از جمله رویکردهای بودجه استانی این لایحه است. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان گفت: 44.9 درصد از سهم درآمدهای دولت از محل درآمدهای ملی و 55.1 درصد از محل درآمدهای استانی تأمین می‌شود و پیش‌بینی شده است که درآمدهای مالیاتی 73.6 درصد از درآمدهای دولت در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور را به خود اختصاص دهند. به‌گفته حاجتی در قسمت اعتبارات هزینه‌ای، رشد حقوق کارکنان دولت به میزان 20 درصد منظور شده است. وی در ادامه تصریح کرد، استان خوزستان از محاسن و مزایای لایحه بودجه سال 1398 کل کشور بی‌بهره نخواهد بود و اعتبارات هزینه‌ای در این استان، افزایش چشمگیری داشته و نیز به‌رغم کاهش صادرات نفت کشور و وابستگی شدید اعتبارات عمرانی استان به درآمد حاصل از صادرات نفت، با مدیریت رشد سایر منابع اعتباری، نه تنها اعتبارات استان کاهش نداشته، بلکه رشد بسیار خوبی در اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای که به استان خوزستان داده شده را شاهد هستیم.

 

استان کرمانشاه و جایگاه پنجم استانی در زمینه رشد اعتبارات عمرانی
حبیب‌الله وفایی بکیایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان کرمانشاه در مورد وضعیت بودجه این استان گفت: بررسی کلی اعتبارات استان کرمانشاه در لایحه بودجه سال 1398 گویای این امر است که باتوجه به وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور، لایحه بودجه بدرستی و با نگاهی بهتر به سنوات قبل هدایت وکنترل شده است. به‌گفته وفایی، وضعیت بخش اعتبارات هزینه‌ای استان کرمانشاه در سال 1398 رشدی مناسب نسبت به سال‌های قبل داشته که نشان از دید مناسب و کارشناسی است. علاوه براین امر، در مورد رشد اعتبارات عمرانی یا تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی و نفت باتوجه به سهم استان‌ها نسبت به سال گذشته روندی منطقی‌تر را طی نموده و استان توانسته است نسبت به سال قبل، از جایگاه بسیار بالاتری یعنی رتبه پنجم برخوردار شود. وی افزود: علاوه بر موارد مذکور، قرار گرفتن چند پروژه مهم و استراتژیک درردیف‌های بودجه سنواتی از جمله راه گیلان‌غرب به سومار و راه قزانچی به پاوه با عنایت دکتر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاونان ایشان پایدار شده و علاوه بر آن، طرح‌های استانی ویژه مصوب قانون و فصول بازرگانی، منابع آب و آب و فاضلاب، رشد اعتباری مناسبی نسبت به سال 1397 داشته است. همچنین نگاه خاص به پروژه‌های آب و طرح گرمسیری که برای استان و کشور بسیار استراتژیک است و پیشنهاد تمدید اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی برای سال 98 با‌اهمیت است. وفایی در مورد درآمدهای استان گفت: اینکه درآمد استان نسبت به میانگین کشور در مقایسه با استان‌های دیگر از رشد کمتری برخوردار است، اما به‌دلیل وقوع زلزله سال 96 به‌دلیل ازبین رفتن زیرساخت‌ها و صنایع حداقل در هشت شهرستان زلزله‌زده این زیرساخت‌ها بازسازی نشده و کاملاً غیرفعال و تعطیل است.

 

مجموع درآمدهای استان زنجان در سال آینده 835 میلیارد تومان
شهرام طهماسبی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان گفت: رویکرد‌های خاصی برای بودجه سال آینده در نظر گرفته شده است و از جمله این رویکردها می‌توان به پایداری در برابر تحریم‌ها، شفافیت و انضباط که از سال گذشته در دستور کار قرار گرفته، توجه ویژه به محیط‌ زیست، تلاش برای حمایت از معیشت عمومی، استمرار طرح مقابله با فقر مطلق، عدالت اجتماعی، استمرار طرح تحول سلامت، حمایت از تولید و اشتغال و افزایش حقوق کارمندان و بویژه بازنشستگان اشاره کرد. وی استمرار طرح توسعه توازن منطقه‌ای را از دیگر ویژگی‌های برنامه‌ای بودجه سال آینده عنوان کرد و گفت: این امر تعادل‌های بودجه‌ای را در حوزه‌های جغرافیایی کشور می‌تواند به ما بهتر نشان دهد. وی با اشاره به اینکه حمایت از تولید و اشتغال نیز از دیگر برنامه‌هایی است که دولت به‌صورت ویژه در بودجه سال 98 در دستور کار خود قرار داده است، افزود: افزایش حقوق کارمندان بویژه در حوزه بازنشستگی از دیگر برنامه‌های دولت در بودجه سال آینده بوده و دولت دو هزار میلیارد تومان برای کسانی که حقوق آنها کمتر از 2 میلیون تومان در ماه است، در نظر گرفته تا حقوق این افراد به مرز دو میلیون تومان افزایش یابد. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان با بیان اینکه اعتبارات هزینه‌ای استان در لایحه بودجه سال 98، 17.5درصد رشد داشته است، گفت: مجموع این اعتبارات، امسال، 209 میلیارد تومان بود که برای سال آینده به 9/245 میلیارد تومان رسیده است.
وی افزود: مجموع اعتبارات عمرانی استان با رشد 8 درصدی، از 3547 میلیارد ریال در سال‌جاری به 3829 میلیارد ریال افزایش یافته که از نظر میزان رشد، در جایگاه 24 کشوری هستیم. شهرام طهماسبی با بیان اینکه، درآمدهای استان در سال‌جاری 8350 میلیارد ریال بود، اظهار داشت: این میزان به 9682 میلیارد ریال رسیده و از لحاظ رشد در جایگاه 13 کشور قرار داریم. وی خاطرنشان کرد: اعتبارات استانی خالص در سال‌جاری 597 میلیارد ریال بود که در سال 98 به 750 میلیارد ریال رسیده و در جایگاه سی‌ام کشور قرار داریم. طهماسبی ادامه داد: اعتبارات از محل نفت که برای مناطق محروم در نظر گرفته می‌شود 774 میلیارد ریال بود که برای سال آینده به 837 میلیارد ریال رسیده و در جایگاه 17 کشوری قرار داریم. به‌گفته طهماسبی، همچنین اعتبارات حوزه ورزش از محل 27/0 درصد ارزش افزوده، در سال‌جاری 151 میلیارد ریال بود که به 194 میلیارد ریال رسیده و رتبه 29 کشور را در اختیار داریم. وی تصریح کرد که مجموع اعتبارات استانی خالص، اعتبارات نفت و اعتبارات ورزش از محل ارزش افزوده در سال‌جاری 1764 میلیارد ریال بود که با 3/1 درصد افزایش به 1780 میلیارد ریال رسیده و در رتبه 14 کشور قرار داریم. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان زنجان به استمرار طرح پرداخت یارانه نقدی اشاره کرد و اظهار داشت: در تبصره 14 لایحه بودجه سال آینده، پیش‌بینی شده است که یارانه اقشاری که سطح درآمدی بالایی دارند، از طریق مکانیزمی تعدیل شده و این منابع دوباره به چرخه یارانه دهک‌های پایین جامعه اختصاص یابد. وی با بیان اینکه تمرکز ویژه در لایحه بودجه سال آینده بر اشتغال گسترده و مولد است، گفت: 400 میلیارد تومان از محل منابع عمومی و هزار میلیارد تومان از محل منابع بانکی، برای ایجاد شغل جدید و پایداری اشتغال موجود در استان در نظر گرفته شده است.

 

استان کهگیلویه و بویراحمد و رشد اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای حدود 43 درصد
حسن نوروزی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کهگیلویه و بویراحمد در مورد ویژگی‌های بودجه این استان گفت: براساس بند (ح) تبصره 6 اختیار توزیع منابع حاصل از عوارض ارزش افزوده موضوع جزء (1) بند(ب) ماده (6) قانون برنامه ششم توسعه به شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان واگذار شده است و از این محل در سال 1397پیش‌بینی می‌شود که مبلغ 1100 میلیارد ریال توسط اداره کل امور مالیاتی، بین شهرداری‌ها و دهیاری‌های مربوط توزیع شود،. وی افزود: براساس جزء یک بند (الف) تبصره 14 تفویض اختیار به استانداران برای حذف یارانه نقدی سه دهک پردرآمد از فهرست خانوارهای مشمول دریافت یارانه نقدی گرچه یک ضرورت در ادامه اجرای سیاست‌های هدفمندسازی یارانه‌ها است، اما در این استان با عنایت به فقر حاکم بر خانوارها، دارای چالش‌های خاص خود خواهد بود. نوروزی تصریح کرد که اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی پیوست شماره یک استان در سال 1397 مبلغ 2399 میلیارد ریال بوده که با کاهش 6 درصدی در لایحه بودجه سال 1398 به مبلغ 2256 میلیارد ریال رسیده است. تعداد طرح‌های ملی مربوط به استان نیز از 21 طرح به20 طرح کاهش یافته است.به‌گفته نوروزی، این نرخ رشد مربوط به اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور بوده و اعتبارات استانی و 3 درصد درآمد حاصل از نفت و گاز افزایش نداشته است. با توجه به اینکه اعتبارات ردیف توازن طی سال‌های اخیر فاقد تخصیص بوده یا تخصیص حداقلی داشته‌اند، به همین دلیل، چشم‌انداز امیدوارکننده‌ای مربوط به افزایش اعتبار استان(جدول1-10) نمی‌توان متصور بود. اعتبارات هزینه‌ای سال 1397 استان مبلغ 2157 میلیارد ریال بوده که با نرخ رشد 21.7 درصد در لایحه بودجه سال 1398 به مبلغ 2626 میلیارد ریال افزایش یافته است.

 

ویژگی‌های لایحه بودجه استان گلستان و مقایسه آن با کشور
محمد‌ولی روزبهان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان اظهار داشت: لایحه بودجه سال 1398 کل کشور در شرایطی تهیه شد که استکبار جهانی با ایجاد شک و تردید در مفاد برجام، شرایط خروج یک طرفه خود را با توجه به ادعاهای واهی فراهم کرد و باعث ایجاد برخی از محدودیت‌ها در معاملات نفتی و غیره شد. وی تصریح کرد که در حوزه منطقه‌ای نیز دولت محترم با مورد توجه قراردادن استان‌های مرزی و کمتر توسعه یافته، سعی در تسریع توسعه این مناطق در ساختار تعریفی آمایش سرزمین استان‌ها داشته است، به‌گونه‌ای که استان‌هایی نظیر کهگیلویه ‌و ‌بویراحمد، ایلام، بوشهر، خراسان‌ جنوبی، سیستان‌ و‌ بلوچستان، از بیشترین رقم سرانه اعتبار عمرانی در بین استان‌های کشور برخوردار است. وی افزود: از دیگر توجه‌های دولت محترم می‌توان به رشد هشت و چهاردهم درصدی اعتبارات عمرانی استان‌ها اشاره کرد که این شاخص در کل کشور در حدود صفر درصد بوده است. وی در ادامه اظهار داشت: یکی از شاخص‌های مهمی که می‌توان در راستای تقویت رویکرد عدالت‌محوری توزیع منابع در لایحه بودجه سال 1398 به آن اشاره کرد، شاخص ضریب برداشت از درآمد‌های عمومی استانی است. به عبارت دیگر، مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای تقسیم بر درآمد‌های عمومی استانی که این شاخص در استانی مانند سیستان و بلوچستان در حدود 3.64 و در استانی دیگر مانند ایلام در حدود 3.18 است که تفسیر آن برگشت بیش از 300 واحد به این دسته از استان‌ها در قبال دریافت و وصول 100 واحد درآمد استانی است. به گفته روزبهانی، سهم استان گلستان در پیوست شماره یک لایحه، بیش از 2300 میلیارد ریال است که در مقایسه با سال قبل، از رشد بیش از 36 درصدی برخوردار است.

 

استان مرکزی در زمره 10 استان برتر کسب درآمد
رقیه یادگاری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی در مورد بودجه این استان گفت: به لحاظ درآمدی از محل درآمدهای استانی در لایحه بودجه سال 1398 برای استان مرکزی، درآمد 22304 میلیارد ریال پیش‌بینی شده است که نسبت به سال‌جاری رشد 18 درصدی را نشان می‌دهد. البته این رقم، تنها درآمد استانی است و با احتساب ثبات روند درآمد ملی استان که در حال حاضر در لایحه بودجه 1398 به تفکیک استان مشخص نشده است، استان مرکزی در زمره 10 استان اول در کسب درآمد است. به‌گفته وی، از بعد مصارف، مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های استانی و اعتبارات هزینه‌ای استان، معادل 4884 میلیارد ریال است که با احتساب ردیف قانون متوازن، می‌توان گفت که مجموع مصارف استان مرکزی مندرج در جدول 10، 1-10 معادل 7256 است که نسبت به سال گذشته با 11 درصد رشد مواجه است. یادگاری در مورد دیگر ارقام بودجه این استان اظهار داشت: در موضوع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مندرج در جدول1-10، اعتبارات استان معادل 4042 میلیارد ریال است که نسبت به سال‌جاری، 7.65 رشد نشان می‌دهد. وی افزود: آنچه در بودجه عمرانی استان قابل تأمل است، سهم 58 درصدی اعتبارات تملک استان از ردیف قانون متوازن است که متأسفانه به‌دلیل محدودیت در هزینه‌کرد فقط در بخش‌های خاص و ساخت قابل هزینه است و در سال‌های گذشته نشان می‌دهد از تخصیص سالانه پایینی برخوردار است و می‌تواند در کاهش تحرک فعالیت‌های عمرانی و عدم نگهداری سرمایه‌گذاری‌های انجام شده، در سال آتی، تأثیر بسزایی داشته باشد. وی گفت: در راستای اجرایی شدن تبصره 19 لایحه بودجه سال 1398، حدود 15 طرح استان در استفاده از منابع تلفیقی و مشارکت بخش عمومی و خصوصی در لایحه به‌نام استان آورده شده است .

 

استان خراسان رضوی و 25 میلیون نفر زائر با 150 میلیارد ریال اعتبار پیش‌بینی شده
رضا جمشیدی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی با اشاره به برخی از ویژگی‌های بودجه این استان در لایحه بودجه سال 1398 کشور اظهار داشت: درآمدهای استانی پیش‌بینی شده در لایحه 1398 برای استان خـــراسان رضوی با 17.6درصد رشد، نسبت به رقم مصوب سال قبل به 41718 میلیارد ریال بالغ شده است که این رقم 3.6درصد از درآمدهای استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد. رئیس سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی خراسان رضوی افزود: اعتبارات هزینه‌ای استان خراسان رضوی در لایحه بودجه 1398 با 22.5 درصد افزایش، نسبت به رقــم مشابه سال 1397 معادل 1341 میلیارد ریال است. وی با بیان اینکه این رقم معادل 5.7 درصد ازاعتبارات هزینه‌ای استان‌های کشور را تشکیل می‌دهد، خاطرنشان کرد که سهم این استان در قانون بودجه سال 1397 نیز 5.7 درصد بوده است. وی تصریح کرد، مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌‌‌ای پیوست قانون استان خراسان رضوی درلایحه بودجه 1398 با 1.2درصد افزایش، نسبت به رقــم مصوب سال 1397 معادل 5783 میلیارد ریال است. وی افزود: سهم استان از مجموع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها در لایحه سال 1398، 5.1 درصد است که نسبت به سهم سال 1397 تغییر نیافته است. وی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خراسان رضوی را مشتمل بر تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی 2193 میلیارد ریال، سه درصد حاصل از صادرات نفت خام و گاز طبیعی به مبلغ 2987 میلیارد ریال، اعتبارات موضوع 0.27درصد مالیات بر ارزش افزوده به مبلغ 601 میلیارد ریال و اعتبارات قانون استفاده متوازن از امکانات کشور از برابر با 4812 میلیارد ریال دانست که 14.2 درصد رشد نشان می‌دهد.

 

استان سیستان و بلوچستان و رشد اعتبارات هزینه‌ای حدود 22 درصد
غلام‌رضا مالکی شجاع رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان سیستان و بلوچستان گفت: اعتبارات هزینه‌ای استان در لایحه بودجه سال آینده، مبلغ 4365 میلیارد ریال تعیین شده است که نسبت به قانون بودجه 1397 معادل 22 درصد رشد را نشان می‌دهد.
وی افزود: علاوه بر این، مبلغ 16 میلیارد ریال نیز از محل اعتبارات هزینه‌ای بازارچه‌های مرزی و مبلغ 110 میلیارد ریال نیز در راستای کمک‌زیان شرکت آب‌و‌فاضلاب روستایی استان در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است.
به‌گفته مالکی، سقف اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها در قانون بودجه سال 1397 حدود 10.4 هزار میلیارد تومان بوده که سهم استان سیستان و ‌بلوچستان از این رقم، 3840 میلیارد ریال معادل 5/3 درصد است.
وی اظهار داشت: در لایحه بودجه سال آینده، سقف اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها با احتساب ردیف‌های متفرقه و اختصاصی 14 هزار میلیارد تومان و سهم استان از این مبلغ 4740 میلیارد ریال معادل 3/3 درصد پیش‌بینی شده است.
مالکی در ادامه گفت: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کل اعتبارات مندرج در جدول شماره (1-10) لایحه سال آینده، مبلغ 202.150 میلیارد ریال با احتساب قانون متوازن است که این عدد در قانون بودجه سال‌جاری، 184.270 میلیارد ریال با احتساب قانون متوازن تعیین شده است و رشد سال 98 نسبت به 97 معادل 9.7 درصد قابل محاسبه خواهد بود.

 

استان کردستان و رشد قابل توجه مجموع اعتبارات عمرانی و هزینه‌ای
بهرام نصرالهی‌زاده رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان گفت: در تدوین لایحه بودجه سال 1398 کل کشور، با توجه به عنایت و دستورهای ویژه جناب آقای دکتر نوبخت و معاونان محترم ایشان و همکاری‌های دلسوزانه رؤسا و همکاران محترم امور بخشی سازمان، با وجود عدم افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای کشور، اعتبارات استان کردستان به‌صورت قابل توجهی نسبت به سال 1397 افزایش یافته است: وی افزود: اعتبارات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای ملی پیوست قانون بودجه استان در لایحه بودجه 98 نسبت به قانون بودجه 97 بیش از 156 درصد، اعتبارات طرح‌های ملی استانی شده بیش از 86 درصد و اعتبارات پروژه‌های مشترک استان کردستان با سایر استان‌ها بیش از 84 رشد داشته و بیشترین افزایش‌ها مربوط به فصول «حمل و نقل» و «منابع آب» بوده است. وی افزود: در این میان، افزایش اعتبار برخی از پروژه‌های مهم و اثرگذار استان مانند راه‌آهن همدان‏ - سنندج (208 درصد)، کریدور بزرگراهی غرب کشور (170 درصد)، آ‌‌ب‌رسانی به شهر سقز (780 درصد)، آب‌ر‌‌سانی به شهرهای دیواندره، بیجار و یاسوکند (9‏/314 درصد)، ساختمان سد آزاد و سامانه انتقال و آب‌رسانی به شهرهای قروه و دهگلان (1233 درصد)، بهسازی راه اصلی کامیاران - مریوان و احداث تونل و راه اورامانات (390 درصد) و... از برجستگی و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

 

رشد مجموع اعتبارات استان مازندران حدود 19 درصد
دکتر مفید غلامی‌راد رئیس سازمان برنامه وبودجه مازندران در مورد سهم این استان از بودجه در لایحه بودجه سال 1398 اظهار داشت: سهم استان از محل اعتبارات هزینه‏ ای کشور برای دستگاه‌های اجرایی مشمول بودجه هزینه ­ای استان به میزان 22.5 درصد رشد داشته است. وی افزود: در مورد اعتبارات تملک دارایی­ های سرمایه‌ای در لایحه بودجه سال 1398 گفت: سهم اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه­ ای استان از کل اعتبارات تملک کشور، 3.6 درصد است و میانگین رشد اعتبارات تملک دارایی سرمایه‏ ای استان در لایحه بودجه 1398 نسبت به میانگین سایر استان‏ ها، 4.3 درصد کمتر بوده است. وی افزود: میزان اعتبارات تملک دارایی‏ های سرمایه‌ای استان هم، با 8.6 درصد رشد از مبلغ 8696 میلیارد ریال در بودجه سال 1397 به مبلغ 9446 میلیارد ریال در لایحه بودجه 1398 رسیده است.

 

استان اردبیل و رشد 42 درصدی بودجه این استان
داوود شایقی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اردبیل گفت: در سال آینده با وجود ثابت بودن اعتبارات عمرانی، بودجه استان اردبیل 42190.1 میلیارد ریال با رشد 8 درصدی به 4556 میلیارد ریال خواهد رسید. وی افزود: در حوزه بهسازی جاده‌های استان اردبیل رشد 64 درصدی، تعمیرات اساسی بیمارستان‌های استان رشد 87 درصدی، آب‌رسانی به شهرهای استان رشد سه برابری بودجه و نیز در ایجاد تأسیسات فاضلاب، رشد 32 درصدی را در سال آینده خواهیم داشت. به‌گفته شایقی، مهم‌ترین پروژه استان اردبیل راه‌آهن است و در زمینه اتصال اردبیل به شبکه ریلی کشور رشد 48 درصدی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده است، به‌گونه‌ای که قرار است در سال 1398، در مجموع از محل فاینانس داخلی و اعتبارات دولتی بیش از 4000 میلیارد ریال به راه‌آهن اردبیل اختصاص یابد.

 

استان همدان و افزایش اعتبارات عمرانی به میزان 17 درصد
سید‌اسکندر صیدایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان جهت گیری‌های اصلی بودجه این استان را در راستای تقویت و حمایت از تولید، توسعه اشتغال پایدار، بستر‌سازی برای حضور و مشارکت بخش خصوصی، اتمام پروژه‌های نیمه تمام، پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، معیشت مردم، فعال‌سازی صنایع و کارگاه‌هایی که بستر‌سازی برای سرمایه‌گذاری و جذب منابع از بخش خصوصی و بانک‌ها را مدنظر دارند، بیان کرد.
وی افزود: اعتبارات هزینه‌ای استان همدان در سال 1397 بیش از 2760 میلیارد ریال بوده که در سال 1398 با حدود 21درصد رشد، به رقم بیش از 3341 میلیارد ریال رسیده است.
به‌گفته صیدایی، اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی از 691 میلیارد ریال در سال 97 به حدود 900 میلیارد ریال در سال 1398 رسیده که این میزان حدود 30 درصد رشد را نشان می‌دهد. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان همدان در ادامه اظهار داشت: در مجموع اعتبارات عمرانی استان از 4142 میلیارد ریال به 4859 میلیارد ریال با بیش از 17 درصد رشد افزایش یافته است.
صیدایی افزود: از حیث درآمد‌های استانی، رقم مصوب سال 97 از میزان 6559 میلیارد ریال به بیش از 7343 میلیارد ریال افزایش یافته که حدود 12 درصد رشد را نشان می‌دهد و استان تلاش می‌نماید با مدیریت منابع، تحقق سیاست‌های دولت، بخصوص توجه به اشتغال و معیشت مردم را اولویت اصلی خود قرار دهد.

 

استان سمنان و محورهای تولید و اشتغال، مشارکت عمومی و خصوصی و عدالت اجتماعی در اولویت
نادر مالکی رئیس سازمان برنامه و بودجه استان سمنان در مورد ویژگی‌های لایحه بودجه سال 1398 در استان مذکور گفت: سه محور تولید و اشتغال، مشارکت بخش عمومی و خصوصی و تعاونی‌ها و ارتقای معیشت عمومی و عدالت اجتماعی این ویژگی‌ها را شامل می‌شود.
به‌گفته مالکی، اتمام پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام و به‌کارگیری تمهیدات لازم در اجرای طرح‌های آماده ‌بهره‌برداری با رویکرد مشارکت عمومی و خصوصی، در لایحه بودجه سال 1398 در قالب تبصره 19، ظرفیت‌هایی پیشنهاد شده که نکته مهم آن حمایت از بخش خصوصی برای تکمیل طرح‌های عمرانی ملی و استانی است، تا بتوانند با کمک تبصره 19 لایحه بودجه، به‌عنوان ظرفیت بزرگی در تأمین مالی بخشی از هزینه‌های سرمایه‌گذاری در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استان بهره‌مند شوند. وی افزود: وجود این ظرفیت‌ها در استان، موجب افزایش بهره‌وری در مشارکت عمومی وخصوصی در کاهش هزینه‌ها، کاهش زمان اجرای پروژه‌ها، تجهیز شدن استان به سرمایه مضاعف در راستای ارائه خدمات بهتر، تمرکز بر نوآوری و رقابتی نمودن خدمات در استان می‌شود.
وی یکی از جهت‌گیری‌های اساسی اختصاص اعتبارات عمرانی در لایحه98 را تأمین اعتبار طرح‌های قابل خاتمه در سال 98 برشمرد.

 

استان اصفهان و رشد درآمدهای آن به میزان 84 هزار میلیارد ریال
نعمت‌الله اکبری رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصفهان اظهار داشت: به طور‌کلی درآمدهای استان اصفهان از 71 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 84 هزار میلیارد ریال در سال 1398 رسیده است. رشد درآمد استان در لایحه بودجه 98 نسبت به مصوب معادل 18 درصد رشد داشته است. همچنین مجموع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان اصفهان از 10071 هزار میلیارد ریال در سال 1397 به 11791 هزار میلیارد ریال در سال 1398رسیده است که معادل 17.1درصد رشد داشته است.
به‌گفته اکبری در لایحه بودجه سال 1398 تعداد طرح‌های ملی در استان اصفهان حدود 11 طرح است که پیش‌بینی اعتبار مشترک آن با برخی استان‌های دیگر در سال آینده معادل 1197 میلیارد ریال است.
وی اظهار داشت: اهم پروژه‌های ملی لایحه بودجه سال 1398 استان اصفهان مشتمل بر احداث قطار شهری اصفهان با اعتباری بالغ بر 844 میلیارد ریال، تعمیرات اساسی بیمارستان‌ها با اعتباری بالغ بر 714 میلیارد ریال و تأمین فضاهای پژوهشی و فناوری شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با اعتباری بالغ بر 14 میلیارد ریال است.
وی خاطرنشان ساخت که در لایحه بودجه سال 1398 تعداد 36 طرح‌ استانی ویژه استان اصفهان با اعتبار 1873 میلیارد ریال برای استان پیش‌بینی شده است که اعتبار آن بالغ بر 596 میلیارد ریال است.

 

استان البرز و رشد 17 درصدی درآمدهای تعهد‌شده
زهرا عربشاهی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان البرز گفت: مجموع اعتبارات ابلاغی به این استان اعم از تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و قانون استفاده متوازن در لایحه یودجه سال 1398 کل کشور، مبلغ 3974 میلیارد ریال است که حدود 10 درصد نسبت به اعتبارات سال 1397 رشد داشته است.
به‌گفته عربشاهی، با رشد 8/17 درصدی نسبت به سال‌جاری، رقم درآمدهای استانی تعهد‌شده استان البرز به رقم 23439 میلیارد ریال افزایش یافته است.
عربشاهی افزود: از حیث بودجه عمومی، اعتبار استان از 2168 میلیارد ریال در سال 1397 به 2536 میلیارد ریال در لایحه بودجه سال 1398 افزایش یافته که رشد 17 درصدی را نشان می‌دهد.

 

افزایش 13 درصدی درآمدهای پیش‌بینی شده استان بوشهر در سال آتی
رضا عوض‌پور، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان بوشهر در مورد جایگاه این استان در لایحه بودجه سال 1398 کل کشور گفت: درآمدهای این استان در لایحه مذکور حدود 27.410 میلیارد ریال است که حدود 3/2 درصد از کل درآمدهای پیش‌بینی شده استانی کشور در سال آینده است. وی افزود: درآمدهای پیش‌بینی شده استان در لایحه فوق نسبت به درآمدهای مصوب استان در سال‌جاری که مبلغ 24300 میلیارد ریال است، حدود 13 درصد افزایش نشان می‌دهد. به‌گفته عوض‌پور، بر اساس لایحه مذکور، سر جمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان بوشهر در سال آتی، معادل با 9140 میلیارد ریال است که نسبت به رقم مصوب در سال‌جاری که مبلغ 7860 میلیارد ریال است، حدود 16 درصد افزایش نشان می‌دهد. این در حالی است که مجموع اعتبارات سال 1398 استان‌ها نسبت به اعتبارات سال‌جاری هشت درصد رشد داشته است. وی اظهار داشت: افزایش اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان بوشهر در سال آینده نسبت به سال‌جاری، بیش از میانگین رشد سرجمع اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها است. به گفته وی سرجمع اعتبارات هزینه‌ای استان در سال آینده، 3010 میلیارد ریال است که نسبت به اعتبارات هزینه‌ای سال‌جاری که مبلغ 2440 میلیارد ریال است، حدود 23.3 درصد رشد داشته است.این در حالی است که مجموع اعتبارات هزینه‌ای استان‌ها در سال آتی نسبت به سال‌جاری حدود 22 درصد رشد داشته است.