در دومین روز هفته، دلار به سوی سطح مقاومتی دوم حرکت کرد و حتی در مقطعی موفق به شکست آن شد؛ با این حال از نیمه روز جریان بازار تغییر کرد و اوضاع بیشتر مطابق خواسته فروشندگان شد. بر اساس گزارشها، شاخص ارزی در همان ابتدای روز توانست از سطح 14 هزار و 200 تومانی عبور کند و به قیمت 14 هزار و 220 تومان برسد. بسیاری از فعالان باور داشتند در صورتی که قیمت بالای این سطح مقاومتی تثبیت شود، حرکت به سوی مرز 14 هزار و 500 تومانی را آغاز خواهد کرد.