سید روح اله لطیفی اظهار داشت: از کل تجارت 11 میلیون تنی، 8 میلیون و 252 هزار تن به ارزش دو میلیارد و 691 میلیون دلار شامل صادرات و دو میلیون و 690 هزار تن کالا به ارزش 3 میلیارد و 76 میلیون دلار سهم واردات بوده است.

وی افزود: صادرات کشور در شهریور ماه سال 99 نسبت به مرداد ماه از لحاظ وزنی 6 درصد و از لحاظ ارزش 24.5 درصد رشد داشته است که این خود نشان عادی شدن تجارت پس از بحران کرونا و بسته شدن مرزها دارد.

لطیفی در خصوص پنج مقصد صادراتی کالاهای ایرانی گفت: چین با دو میلیون 267 هزار تن و ارزش 669 میلیون دلار مقصد نخست، عراق با یک میلیون و 415 هزار تن و به ارزش 565 میلیون دلار، امارات با یک میلیون و 215 هزار تن و به ارزش 379 میلیون دلار، افغانستان با 704 هزار تن و به ارزش 232 میلیون دلار و ترکیه با 380 هزار تن و ارزش 218 میلیون دلار به ترتیب مقاصد اصلی صادرات کالای ایرانی در شهریور ماه بودند.

دبیر شورای اطلاع رسانی گمرک افزود: بیش از 72درصد وزن و 76درصد ارزش کالاهای صادراتی  کشور در شهریور ماه به این پنج کشور اختصاص دارد.

سخنگوی گمرک درخصوص واردات در شهریور ماه اظهار داشت: واردات کالاهای مورد نیاز کشور که عمدتا کالای اساسی و نهاده ها و ماشین آلات تولید است در شهریور ماه نسبت به مرداد ماه از لحاظ وزنی 31 درصد و از لحاظ ارزش 10.5درصد افزایش داشته است.

وی در خصوص پنج کشور طرف معامله کشورمان برای واردات کالا گفت: امارات متحده عربی با 396 هزار تن و ارزش 775 میلیون دلاری در جایگاه نخست، چین با 262 هزار تن به ارزش 743 میلیون دلار در جایگاه دوم، ترکیه با 305 هزار تن  به ارزش 339 میلیون دلار درجایگاه سوم، آلمان با 226 هزار تن به ارزش 174میلیون دلار در جایگاه چهارم و هند با 176هزارتن کالا به ارزش 156میلیون دلار در جایگاه پنجم قرار دارد.

لطیفی افزود: بیش از 50 درصد وزن و 71 درصد ارزش کالاهای وارداتی به این پنج کشور اختصاص دارد.

سخنگوی گمرک در پایان تصریح کرد: با وجود دشواری های ناشی از شرایط جنگ اقتصادی و فراگیری بیماری کووید 19، عملکرد تجاری  کشور در شهریور ماه امسال نسبت به شهریور سال 98، در حوزه صادرات کاهش 5.4 درصدی ارزش و 11درصدی وزنی و در حوزه واردات نیز افزایش 6.6 درصدی وزن و کاهش 15 درصدی ارزش را شاهد هستیم در صورتی که آمار 6ماهه حاکی از کاهش 34 درصدی ارزش و33 درصدی وزن صادراتی و کاهش1.2درصدی وزن و 21 درصدی ارزش وارداتی است که این نشانگر بهبود تجارت کشور پس از دوره ای رکود به دلایل موصوف است.