اقتصاد بازار: معاون جوانان اتاق بازرگانی اصفهان از برگزاری سومین سمپوزیوم جوانان اصفهان با موضوع صادرات در بهمن ماه خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، امیر کشانی در سیزدهمین جلسه شورای عالی جوانان اتاق بازرگانی اصفهان تصریح کرد: برای اجرای این سمپوزیوم طی فراخوانی چالش های اساسی حوزه صادرات استخراج شده و طبق نظرخواهی از فعالان اقتصادی این چالش ها اولویت بندی می شود و با تشکیل کارگروهی راه های برون رفت از آنها اطلاع رسانی می شود.
وی افزود: فروردین ماه جاری نیز ایجاد مرکز آموزش اتاق بازرگانی اصفهان تصویب و مقرر شد که مساله محور باشد و امیدواریم این مرکز هر چه زودتر راه اندازی شود.
و مسوول کمیته کانی های غیر فلزی کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی در این جلسه گفت: به منظور رفع معضلات اقتصادی در استان به چریک های اقتصادی نیاز داریم تا با اعزام گروهی از جوانان کارآمد به کشورهای موفق در حوزه های مختلف و ارزیابی بازارهای دیگر، به واحدهای تولیدی و خدماتی کمک کنند.
علیرضا دهشید افزود: این چریک های اقتصادی با توانمندی و شایستگی خود می توانند اطلاعات اقتصادی کشورهای هدف را بدست اورده و در اختیار تولید کنندگان قرار دهند.
عضو شورای عالی جوانان با ارایه گزارش کمیسیون معادن، با بیان اینکه متاسفانه در صنعت فرآوری بسیار ضعیف هستیم، گفت: امید است تا با ورود هیات های مختلف تجاری به اصفهان و ارایه آموزش های به روز در این زمینه مشکلات رفع شود.
سیدرضا صفوی دبیر کمیسیون سیاست گذاری و پایش در ای جلسه با تاکید بر ایجاد مرکز آموزش عالی متمرکز و مستقل در اتاق بازرگانی اصفهان، برگزاری نشست های هم اندیشی اعضای کمیسیون ها، تصویب شیوه نامه جدید اعزام هیات های تجاری به خارج از کشور، تصویب و تهیه طرح مطالعاتی بررسی وضعیت اقتصادی و مالیات ستانی استان و بررسی چارت سازمانی اتاق بازرگانی اصفهان را از جمله مهمترین مصوبات کمیسیون سیاست گذاری و پایش عنوان کرد.
مهدی حجه فروش، دیگر عضو این شورا نیز با بیان اینکه در زمان آغاز فعالیت های دومین دوره بازرگانان کوچک، پیشنهاد تبدیل کمیته به واحد آموزشی ارایه شد، گفت: در این طرح پیشنهاد شد که در این واحد آموزش، برنامه ریزی های بلند مدت بازرگانان کوچک انجام شود.
ماهین نقوی، عضو شورای عالی جوانان و مدیر آموزشی دوره بازرگانان کوچک در این جلسه گفت: برگزاری موفقیت آمیز دوره اول بازرگانان کوچک در اتاق بازرگانی اصفهان، درخواست اجرای این دوره از طرف نهادهای دولتی و خصوصی از جمله آموزش و پرورش اصفهان و نجف آباد، سازمان مدیریت صنعتی، بخشی از دانشگاه علمی کاربردی و اتاق بازرگانی زنجان، قزوین و خرم آباد ارایه شده است.
سعید صالحی مهر، دبیر مشترک کمیته های شورای عالی جوانان، پیشنهاد برگزاری بازدیدهای دوره ای اعضای شورای جوانان از مراکز بزرگ صنعتی و علمی- پژوهشی را مطرح کرد.