معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان گفت: در سال ۹۵ حدود ۱.۲ میلیارد دلار صادرات از استان انجام شد و این میزان در سال ۹۶، باید به دو میلیارد دلار برسد.
به گزارش اقتصادبازار به نقل از ایمنا، محمد مجیری در حاشیه نمایشگاه طلای اصفهان، با تاکید بر اینکه اوج صادرات طلای کشور در سال ۹۲ اتفاق افتاد، اظهار داشت: در آن مقطع زمانی ۱۲ تن طلا از اصفهان صادر شد، اما پس از آن با دستورالعمل‌هایی که از طرف گمرک و بانک مرکزی وضع شد، این میزان سیر نزولی پیدا کرد.

وی به کاهش معنادار حجم صادرات استان اشاره کرد و گفت: در سال ۹۵ حدود ۱.۲ میلیارد دلار صادرات از استان انجام شد که در صورت فراهم شدن مقدمات صادرات طلا، این میزان در سال ۹۶، باید به دو میلیارد دلار خواهد رسید.

معاون بازرگانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان، با تاکید بر اینکه باید نگاه تخصصی به صادرات داشت، افزود: زیرساخت‌های ابن امر باید فراهم شود؛ نمایشگاه‌های بین المللی یکی از این بسترها و زیرساخت‌ها به حساب می‌آید که در حوزه طلا در استان اصفهان هر ساله نمایشگاه بین المللی با استقبال تولیدکنندگان برگزار می‌شود.