ایران با کسب نمره ۵٫۲ در امنیت سرمایه‌گذاران خارجی و نمره ۴٫۶ در ایجاد محیط کسب و کار، به‌عنوان نهمین اقتصاد خاورمیانه لقب گرفت.به گزارش رتبه‌آنلاین،‌ برای اقدام به سرمایه‌گذاری در یک کشور یا صنعت خاص، «احساس امنیت» از جانب افرادی که متقاضی سرمایه‌گذاری هستند، موضوعیت دارد؛ اصلا می‌توان اینگونه گفت که یکی از پنجره‌های توسعه اقتصاد در هر کشوری،‌ ایجاد «امنیت برای سرمایه‌گذار خارجی» است.

در اغلب نشست‌های اقتصادی مشترک هیات‌های تجاری خارجی با مسئولین دولتی و اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران، موضوع امنیت سرمایه‌گذاران در ایران به یکی از بحث‌های پُر مانور ایرانی‌ها تبدیل شده و ما خودمان را بهترین کشور امن منطقه می‌خوانیم.

در جدیدترین گزارش اکنومیست، موضوع امنیت سرمایه گذاران و تحلیل فضای کسب‌وکار خاورمیانه و کشورهای شمال آفریقا پرداخته شده که این آمار نشانگر آن است که همانند دیگر شاخص‌های اقتصادی، وضعیت امنیت سرمایه‌گذاران در ایران به نسبت دیگر کشورها در سطح اولی قرار نداریم.

میانگین رتبه امینت سرمایه‌گذاری در خاورمیانه با فاکتورگیری کشورهای عراق و سوریه به ۵٫۳ رسیده ضمن آنکه میانگین محیط کسب‌وکار نیز نمره ۴٫۹ را کسب کرده است.

لازم به ذکر است که  این رده‌بندی با ۱۰ کشور دارای مزیت سرمایه‌گذاری در این منطقه، لیست شده است.

بر پایه این گزارش، بهترین نمره خاورمیانه‌ای ها از آن کشور امارات متحده عربی با نمره ۶٫۶ بوده که البته در بخش محیط کسب و کار نیز نمره خوب ۵٫۶ را کسب کرده تا در بین خاورمیانه‌ای‌ها رتبه جهانی ۲۹ را کسب کند.

 

رتبه دوم این جدول مختص به کشور سلطان‌نشین عمان بوده که در جدیدترین طرح اقتصادی خود در فکر آن است که ﺗﺎ ﺳﺎل ۲۰۲۰ ﻣﻴﻼدی اﻗﺘﺼﺎد خود را ﺑﻪ اﻗﺘﺼﺎدی ﻛﺎﻣﻼ ﻏﻴﺮﻧﻔﺘﻲ ﺑﺪل کند و ﻧﻔﺖ و درآﻣﺪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻧﻔﺘﻲ ﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﺻﻨﺎﻳﻊ اختصاص ﺧﻮاﻫﺪ داد.

عمانی‌ها توانسته‌اند با امتیاز ۶٫۵، دومین کشور از لحاظ امنیت در خاورمیانه باشند اما از لحاظ محیط کسب‌وکار امتیاز ۵٫۱ را کسب کرده که از این منظر پنجمین اقتصاد خاورمیانه به شمار می‌آید؛ باید اضافه کرد که رتبه اقتصاد جهانی عمان ۶۶ است.

پس از این کشور، قطر با فضای امنیت سرمایه‌گذاری و با نمره ۶٫۳، مناسب توانسته ۳۴۰میلیارد دلار ارز و سرمایه‌گذاری خارجی را ذخیره کند، این کشور از لحاظ ایجاد محیط کسب‌وکار نیز نمره ۵٫۸ و از منظر رتبه بین‌المللی خود نیز رتبه ۴۷ را به خود اختصاص داده است.

نکته جالب این رتبه‌بندی،‌ حضور اردن در چهارمین رده امنیت سرمایه‌گذاری در منطقه خاورمیانه بوده البته این کشور بی سروصدا به نسبت سایر همسایگان خود توانسته نمره ۵٫۸ به لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری و ۵٫۱ در محیط کسب‌وکار را برای سرمایه گذاران به‌وجود بیاورد و همین ثبات باعث شده تا رتبه بین‌المللی آنها نیز ۷۵ باشد.

بر اساس این گزارش، بحرین و کویت در ادامه این رتبه‌بندی مشترکا از حیث امنیت سرمایه‌گذاری با کسب نمره ۵٫۷ در یک رده قرار دارند اما رتبه بحرین در فضای کسب‌وکار ۵٫۵ و رتبه کویت ۴٫۶ است.

هشتمین رده این رتبه‌بندی به بزرگ‌ترین کشور خاورمیانه یعنی عربستان سعودی رسید، این کشور با رتبه امنیت سرمایه‌گذاری ۵٫۵ و نمره محیط کسب و کار ۵٫۲ توانسته جایگاه ۶۳ را در محیط بین‌المللی بدست بیاورد.

اما با وجود آنکه تبلیغات فراوانی بر امنیت در محیط کسب‌وکار ایران می‌شود، نهمین رده در این رده‌بندی با نمره ۵٫۲ از آن ایران شده ضمن آنکه محیط کسب و کارمان نیز ۴٫۳ و رتبه بین‌المللی ایران ۹۳ است.

پس از ایران نیز کشورهای لبنان و یمن به ترتیب با نمره ۳٫۶ و ۲٫۸ قرار گرفته‌اند که از لحاظ محیط کسب‌وکار نیز نمراتی مانند ۴٫۲ و ۳٫۵ را بدست آورده‌اند.