مرکز آمار ایران شاخص قیمت یا همان تورم کالاهای صادراتی و وارداتی را در فصل تابستان امسال اعلام کرد. این شاخص همانند تورم مصرف کننده و تولیدکننده نشان دهنده میزان تغییرات قیمتی تجارت خارجی در دوبخش صادرات و واردات است. بررسی میزان تغییرات این شاخص درگروه‌های مختلف به خوبی نشان دهنده تأثیر رشد نرخ ارز براین بخش است.


در نظام آمارهای قیمت، کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی به کار گرفته می‌شوند. شاخص قیمت کالاهای وارداتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشورو شاخص قیمت کالاهای صادراتی نیز ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از داخل به خارج از کشور طی دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد. با توجه به این‌که قیمت کالاهای وارداتی و صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله است، تغییرات آنها از اهمیت بالایی برخوردار است.
درواقع زمانی که تورم کالاهای وارداتی افزایش می‌یابد از دو جهت باعث افزایش هزینه‌ها در داخل می‌شود. دربخش کالاهای وارداتی ساخته شده و نهایی به صورت مستقیم قیمت تمام شده این کالاها را در بازار افزایش می‌دهد و در مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای نیز باعث افزایش هزینه‌ها و قیمت تمام شده برای تولیدکننده می‌شود.
اما برعکس واردات، رشد تورم کالاهای صادراتی به نفع این بخش تمام می‌شود. با رشد نرخ ارز دربازار داخلی که از ابتدای سال‌جاری به اوج رسید، جذابیت صادرات برای صادرکنندگان افزایش یافته است و درنتیجه سود بالاتری هم به دست می آورند. دراین میان رشد نرخ ارز که به افت ارزش ریال منجر شده است خرید کالاهای ایرانی را برای مشتریان خارجی مقرون به صرفه کرده و به همین دلیل افزایش قیمت کالاهای صادراتی اثر مثبتی بر تجارت خارجی دارد.
تورم ۷۳ درصدی کالاهای وارداتی
براساس تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران نرخ تورم کالاهای وارداتی در تابستان، نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٧٣.٣ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ٢٨.٥ درصد بوده است.
براساس این گزارش شاخص قیمت کالاهای وارداتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان سال­ ١٣٩٧ برابر با ٨٣٢.٣ است که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧، ١٦.٨ درصد افزایش یافته است. همچنین شاخص قیمت کالاهای وارداتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان سال­ ١٣٩٧ برابر با ٢٥٧.٤ است که نسبت به فصل قبل، ٤.٢ درصد افزایش داشته است. تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ٨.٧ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) ٠.١ درصد بوده است.
نرخ تورم کالاهای صادراتی ۳۷ درصد شد
مرکز آمار ایران در گزارشی دیگر شاخص قیمت کالاهای صادراتی را نیز اعلام کرد. براساس این گزارش تورم کالاهای صادراتی در تابستان ٩٧ نسبت به فصل مشابه سال قبل، ٣٧.٢٧ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل نیز، برابر با ٢٠.٩ درصد بوده است.
طبق داده‌های این گزارش، شاخص قیمت کالاهای صادراتی (ریالی، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان­ ١٣٩٧ برابر با ٢٤٠.٥ است که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧، ٦.٣ درصد افزایش داشته است.
تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل(تورم نقطه به نقطه) ٣٧.٢٧ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم) برابر با ٢٠.٩ درصد بوده است.
همچنین شاخص قیمت کالاهای صادراتی (دلاری، ١٠٠=١٣٩٠) در فصل تابستان­ ١٣٩٧ برابر با ١٢٦.٠ است که نسبت به فصل بهار سال ١٣٩٧، ١.٣ درصد افزایش داشته است. تغییرات فصلی شاخص قیمت کالاهای صادراتی نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٥.٢ درصد و تغییر مجموع چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل(نرخ تورم) برابر با ٩.٣ درصد بوده است.