فراخوان سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های شهرداری اصفهان


شهرداری اصفهان از کلیه سرمایه گذاران علاقمند به مشارکت در پروژه های شهری اصفهان دعوت به عمل می آورد تا با مراجعه و یا تماس با دفتر امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان اطلاعات پروژه ها را دریافت و در صورت تمایل درخواست خود را به دبیرخانه امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان ارایه و یا ارسال نمایند

بوستان سعدی مقابل صدا و سیما طبقه فوقانی بانک ملت امور سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان


تلفن 36287120 فکس 36287119
ایمیل INVESTMUN@GMAIL.COM
دفتر سرمایه گذاری و مشارکت های شهرداری اصفهان