اقتصاد بازار: روز گذشته (22 دی ماه) شاهد قطعی شدن عرضه اولیه گز سکه در بازار SME فرابورس بودیم.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، بدین ترتیب در روز یکشنبه مورخ 26 دی ماه شاهد عرضه اولیه گز سکه با نماد غگز خواهیم بود.
گفتنی است، عرضه اولیه معادل ١٠ درصد از سهام شرکت حدود 4.9 میلیون سهم از سهام شرکت خواهد بود، همچنین این عرضه دارای قوانین خاص خرید بوده و توسط سهامداران حقیقی جز امکان خرید وجود نداشته و در نهایت شرکت دارای بازارگردان نیست.