پايگاه اطلاع رسانی، «اقتصادبازار»
اهمیت رسانه های قدرتمند در تحول و دگرگونی امروزین شهر اصفهان، به حدی است که می توان از آن بعنوان پشتوانه و زیربنای تغییرات در توسعه استان نام برد.
در این میان وجود و حضور یک رسانه اقتصادی توانمند برای معرفی فرصت های سرمایه گذاری و رشد اصفهان و بیان ویژگی ها و پتانسیل های این شهر در صنایعی مانند گردشگری، و یا فناوری های نوین که محور توسعه سال های آینده این شهر هستند، خلا مهمی بود که به عینه احساس می گردید. بسیاری از مدیران و تاثیرگذاران اصفهان همواره فقدان این رسانه جامع و فراگیر در شهر اصفهان که در گستره ملی و بین المللی قادر به نشان دادن قابلیت ها و مزیت های این شهر باشد را بر زبان می آوردند.
در این میان ما نیز درک کردیم که دیدگاه بخش خصوصی و صاحبان سرمایه به سمت رسانه ها جلب شده است، تا از این طریق با تسلط بر اذهان عمومی، مطالبات اقتصادی خود را ازبخش های مختلف دولتی و غیردولتی درخواست نماید. انتشار اخبار و تحلیلهای اقتصادی قطعاً می تواند بر افزایش یا کاهش قیمت کالاها و خدمات تاثیری مستقیم داشته باشد و در برخی حوز هها مانند بورس، حتی قادراست، با فضا سازی وا یجاد موج خبری در زمانی مشخص، یک حوزه اقتصادی را با رکود یا رشد قابل ملاحظه همراه کند.

"اقتصادبازار" به عنوان پایگاه خبری از گروه رسانه ای نوسان با این پیش فرض ها شکل گرفت و مسئولیت خود را فعالیت در حوزههای اقتصادی با رویکرد مطالبات بخش خصوصی بنا نهاد. امید آنکه در تحقق آن موفق باشیم.


داراي مجوز فعاليت از هيات نظارت بر مطبوعات

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: مجید محققیان

نشانی: اصفهان- خیابان دانشگاه- کوچه کلینیک صدرا- مرکز آمورزش بازرگانی

فاکس: 32617859 - 031 

تلفن: 32617859- 031

نشانی الکترونیک: Info@eghtesadbazar.ir