🎙 چراغ سبز برای ویراژ خودرو در بورس
🎙 خط فقر تهران به ۴.۵ میلیون تومان رسید.
🎙 ۲۶‌هزار‌میلیارد تومان خسارت ماهانه تعطیلات ناشی ‏از کرونا
🎙 افزایش 15 میلیونی قیمت اوراق مسکن از ابتدای اردیبهشت‌ تاکنون
🎙 مؤسسات خیریه مشمول مالیات بر درآمد می شوند؟