🎙 شستا، بورس را تا یک قدمی تعطیلی برد
🎙 خاموشی سامانه معاملات هشداری جدی است
🎙 بنا شد این تصمیم بازنگری شود
🎙 پایان واردات چادر مشکی از چین !؟