چراغ سبز به سود غیردستوری

🎙 پایان چک تضمینی در وجه حامل

🎙 عرضه 310 میلیون دلار به بازار متشکل معاملات ارزی

🎙 خط و نشان دستگاه قضا برای بانک‌ها!