«سکته طلا» و «خیز بورس‌های جهانی و بازارهای دارایی»

سیاست‌گذار: کاهش نرخ ارز ادامه می‌یابد

بستر جدید معاملات طلا

اقتصاد جهانی هرگز به سطح رشد قبل از کرونا بازنمی گردد