🎙 نارضایتی‌های مردمی از بورس

🎙 سیگنال حیاتی دلار به سکه

🎙 نوسانات طلای جهانی در باورها

🎙 مسکن از رکود شدید خارج می‌شود