🎙 احتیاط بازارها در روز مذاکرات وین

🎙 تداوم دامنه نامتقارن تا انتخابات

🎙 اخذ کد رهگیری برای خرید و اجاره مسکن الزامی شد

🎙 عبور طلا از مرز 1740 دلار