حجم بالای استعلام‌ها برای هر درخواست اداری و مالی در نظام «دیوان‌سالاری / بوروکراسی» ایران، تاثیر به شدت مخربی بر فرآیندهای اقتصادی دارد. با وجود آنکه دسترسی به اینترنت در ایران به شدت گسترده است اما این استعلام‌ها همچنان به بدوی‌ترین شکل‌های ممکن رخ می‌دهد. این گزارش را در همین زمینه می‌بینید.