مشاور ملی طرح استقرار استانداردهای کشاورزی در مزارع زنان روستایی گفت: سالانه ۳۰ درصد محصولات کشاورزی ایران که در دنیا معادل ۸۰ میلیارد دلار است، تبدیل به ضایعات می‌شود. مسعود حیدریان در مراسم رونمایی از نخستین نشان استاندارد محصول گواهی شده کشاورزی البرز، در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، با اشاره به اینکه میانگین مصرف کود در ایران از متوسط جهانی کمتر است، اظهار کرد: میانگین مصرف سموم در ایران به ازای هر نفر ۴۰۰ گرم است که بیش از میانگین جهانی است. وی با اشاره به نتایج استانداردسازی محصولات کشاورزی توضیح داد: استانداردسازی محصولات راهی برای کاهش ضایعات کشاورزی است، چون با این کار محصول باید وارد پروسه بسته‌بندی و برند خاص خود شود. وی با بیان اینکه امروزه تعداد زیادی از مردم جهان با گرسنگی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، افزود: ۸۰درصد گرسنگی جهان را باکشاورزی خرده‌پا می‌توان از بین برد. این مسوول با اشاره به وضعیت ضایعات محصولات کشاورزی در ایران اظهار کرد: سالانه ۳۰درصد محصولات کشاورزی ایران که در دنیا معادل ۸۰ میلیارد دلار است، تبدیل به ضایعات می‌شود.