طبق تازه‌ترین آمارهای ارائه شده نرخ بیکاری در ایران در تابستان امسال 10.6 درصد بوده است. نرخ تورم نیز در کشورمان براساس آمار دی‌ماه سال‌جاری 37 درصد و نرخ رشد اقتصادی 9 ماهه نیز با نفت منفی 6/7 و بدون نفت صفر بوده است. البته مراجع بین‌المللی مانند صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی که در مجموع سال 2019 میلادی را در نظر گرفته‌اند به دلیل تفاوت زمانی و نحوه محاسبه متفاوت است که در این گزارش به دلیل اینکه شاخص‌های کلان 15 کشور منطقه براساس آمارهای بین‌المللی بررسی شده شاخص‌های مربوط به ایران نیز برای یکسان‌سازی طبق همین برآوردها لحاظ شده است.
این درحالی است که بررسی این شاخص‌های سه گانه در کشورهای دور و نزدیک ایران، نشان می‌دهد که گاه کشورهایی که در نگاه نخست، به‌دلیل وضعیت نابسامان سیاسی و شرایط جنگی باید در قعر جدول رده‌بندی باشند، وضعیت بهتری نسبت به ایران دارند که بسترها و ظرفیت‌های کم نظیری در منطقه دارد.
برای مثال نرخ تورم در کشور جنگ‌زده افغانستان 4 درصد است که این نرخ برای کشور عراق منفی 8/.درصد اعلام شده است که هر دوی این نرخ‌ها در نقطه مطلوب تری از کشورما قرار دارد. این فاصله زیاد رازهایی دارد که از نگاه صاحبنظران اقتصادی به سیاستگذاری در حوزه پولی و مالی این کشورها بازمی گردد، سیاست‌هایی که به تعادل نسبی دراقتصاد این کشورها با وجود شرایط خاص سیاسی منجر شده است.
دراین گزارش علاوه برایران، شاخص‌های تورم، بیکاری ونرخ رشد اقتصادی کشورهای امارات، اردن، ارمنستان،عمان، عراق، یمن، افغانستان، هند، لبنان، پاکستان، عربستان، بحرین، کویت، قطر و ترکیه مورد بررسی قرار گرفته است.
براساس عملکرد این کشورها میانگین نرخ تورم 16 کشور 7/4 درصد است. برای نرخ بیکاری نیز میانگینی که از عملکرد این کشورها به دست می‌آید به 3/10 درصد و میانگین نرخ رشد اقتصادی آنها 7/1 درصد است. براین اساس در هر سه شاخص شرایط ایران در مقایسه با میانگین کشورهای منطقه پایین‌تر است. درحالی که میانگین نرخ تورم منطقه 7/4 درصد است، این نرخ در ایران 5/33 درصد است. در نرخ بیکاری نیز عدد 3/12 درصدی ایران بالاتر از میانگین 3/10 درصدی منطقه است. همچنین میانگین نرخ رشد اقتصادی منطقه 7/1 درصد است که در مقایسه با نرخ رشد منفی 1/7 درصدی ایران تفاوت زیادی دارد.
 نرخ تورم در منطقه
بررسی نرخ تورم در 16 کشورمنطقه نشان می‌دهد که بالاترین نرخ با 5/33 درصد متعلق به ایران است. این درحالی است که درمیان این کشورها 5 کشور نرخ تورم منفی دارند و دو کشور نیز نرخی کمتر از یک درصد دارند.
براین اساس کمترین نرخ تورم با منفی 1.5 درصد به امارات تعلق دارد. پس از این کشور، عربستان با منفی 1.3 درصد قرار دارد. همچنین دراین سال نرخ تورم عراق منفی 8/.درصد، قطر منفی 6/. درصد و بحرین منفی 4/. درصد محاسبه شده است. اردن و عمان نیز به ترتیب با تورم 2 و 3/. درصدی کشورهایی هستند که تورم کمتر از یک درصد دارند. به غیر از ایران که در صدر این جدول قرار دارد، ترکیه با تورم 15درصدی دومین کشور در رده‌بندی بالاترین نرخ تورم است. همچنین پاکستان با تورم 10.3 درصدی و یمن با نرخ 9.4 درصدی جزو کشورهایی هستند که تورم به نسبت بالایی دارند. دراین سال تورم افغانستان نیز 4درصد اعلام شده که فاصله زیادی از ایران دارد. بدین ترتیب درحالی که میانگین نرخ تورم 16 کشور مورد بررسی 5.1 درصد است، تنها نرخ تورم چهار کشور ایران، ترکیه، پاکستان و یمن بالاتر از این میانگین است و 12 کشور دیگر نرخی کمتر از میانگین دارند. درواقع تورم بالای این کشورها باعث بالا رفتن میانگین این کشورها شده است.
  نرخ بیکاری
 کاهش نرخ بیکاری ایران در فصول گذشته باعث شده است تا برخلاف نرخ تورم، وضعیت کشورمان در میان کشورهای منتخب بهتر باشد به‌طوری که نرخ 3/12 درصدی که مرکز آمار ایران از نرخ بیکاری فصل تابستان امسال گزارش کرده از 5 کشور این جدول کمتر است.
درمیان این کشورها بالاترین نرخ بیکاری با 27 درصد متعلق به یمن است و افغانستان با 23.9 درصد در رتبه دوم بالاترین نرخ قرار دارد. همچنین اردن و ارمنستان نیز هر یک با نرخ 18.5 درصدی به‌صورت مشترک رده سوم را دراختیار دارند. عراق نیز با نرخ 16 درصدی یکی از بالاترین نرخ‌های بیکاری را داراست که با محاسبه نرخ بیکاری 2/11 درصدی ترکیه و نرخ 3/12 درصدی ایران درمجموع هفت کشوری هستند که نرخی بالاتر ازمیانگین 3/10 درصد دارند.اما درمیان این 16 کشور کمترین نرخ بیکاری با 6/. درصد در اختیار قطر است و پس از آن امارات با نرخ 1.6 درصد در رتبه دوم قرار دارد. همچنین کویت با نرخ 2.1 درصدی، عمان با نرخ 3.1 درصدی، بحرین با نرخ 3.6 درصدی رتبه‌های سوم تا پنجم را در اختیار دارند. درمجموع از 16 کشور مورد بررسی هفت کشور نرخ بیکاری بالاتر از میانگین و 9 کشور نرخی پایین‌تر از میانگین 3/10 درصدی دارند.
 نرخ رشد اقتصادی
در شاخص نرخ رشد اقتصادی نیز ایران منفی‌ترین نرخ رشد را در میان این کشورها دارد. براساس این آمار از میان 16 کشور، ایران تنها کشوری است که نرخ رشد منفی دارد. بدین ترتیب نرخ رشد اقتصادی ایران بر اساس اعلام بانک جهانی منفی 1/7 درصد بوده است. درمیان این کشورها بالاترین نرخ رشد اقتصادی با 7.4 درصد در اختیار هند است و ارمنستان با رشد 6 درصدی در رتبه دوم است. جالب اینکه عراق با رشد 3.4 درصدی در جایگاه سوم و افغانستان با رشد 3درصدی در جایگاه پنجم بالاترین نرخ رشد قرار گرفته‌اند. دراین جدول جایگاه چهارم با نرخ 3.3 درصد به پاکستان تعلق دارد.دراین سال اردن با رشد 2.2 درصد، یمن با نرخ 2.1 درصد و قطر با نرخ 2 درصد جزو کشورهای با رشد بالا محسوب می‌شوند.

نکته
از گزارش

1  نرخ بیکاری در ایران در تابستان امسال 10/6 درصد بوده است. نرخ تورم نیز در کشورمان براساس آمار دی‌ماه سال‌جاری
37 درصد  اعلام شده است

2  بررسی نرخ تورم در 16 کشورمنطقه نشان می‌دهد که بالاترین نرخ با 5/33 درصد متعلق به ایران است. این درحالی است که درمیان این کشورها 5 کشور نرخ تورم منفی دارند و دو کشور نیز نرخی کمتر از یک درصد دارند  

3  از میان 16 کشور، ایران تنها کشوری است که نرخ رشد منفی دارد. بدین ترتیب نرخ رشد اقتصادی ایران براساس اعلام بانک جهانی منفی 7/1 درصد بوده است