پایگاه خبری تحلیلی اقتصاد بازار

امروز: چهارشنبه 5 آذر 1399, 9 ربیع‌الثانی 1442, Wednesday 25 November 2020
کد خبر: 11984
منتشر شده در چهارشنبه, 20 فروردين 1399 10:05
تعداد دیدگاه: 0
آمار تورمی بانک مرکزی نشت کرد

سرانجام‌ آمارهای بانک مرکزی از شاخص بهای مصرف‌کننده پس از ۱۶ ماه وقفه، رویت شد. رئیس‌کل بانک مرکزی با هدف محاسبه میزان مهریه و خسارت تاخیر تادیه از سوی مراجع قضایی این اطلاعات را در اختیار قوه قضائیه قرار داده است. همین نامه موجب شد نرخ تورم بانک مرکزی پس از آبان ۹۷ به روز شود. آمار نشان می‌دهد قله تورمی(بیشترین رقم) در اردیبهشت ۹۸ ثبت شده و کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه نیز در اسفند ۹۸ گزارش شده است.  

گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی پس از ۱۶ ماه از حبس آماری خارج شد. این آمار نشان می‌دهد که روند نرخ تورم در سال قبل نزولی بوده است، روندی که پیش‌تر در گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده از نگاه مرکز آمار ایران منعکس شده بود. نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در ابتدای فروردین‌ماه سال قبل به میزان ۵۸ درصد گزارش شده بود و کاهش ۳۰ درصدی را طی سال قبل ثبت کرده است. در گزارش مرکز آمار ایران که پیش‌تر منتشر شده بود، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۲۹ درصدی به سطح ۲۲ درصد در پایان سال رسیده است. نکته قابل‌توجه اینکه هم در گزارش مرکز آمار ایران و هم در گزارش بانک مرکزی، قله تورمی در اردیبهشت‌ماه سال قبل گزارش شده است، با این تفاوت که قله تورمی از نگاه بانک مرکزی ۲/ ۶۰ درصد و از نگاه مرکز آمار ایران ۱/ ۵۲ درصد بوده است. قله تورمی ۶۰ درصدی در اردیبهشت‌ماه بیشترین رقم از ابتدای آماردهی تورم ماهانه از ابتدای دهه ۹۰ بوده است.

تغییرات تورم ماهانه در اسفند ۹۸

گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده بانک مرکزی تا آخر سال ۱۳۹۸ منتشر شده است. برخی از خبرگزاری‌ها با ارائه آمارهای شاخص بهای مصرف‌کننده، انتشار این گزارش را جهت محاسبه میزان مهریه و خسارات تاخیر تادیه عنوان کرده‌اند. این در حالی است که بانک مرکزی آخرین بار گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده را در آبان ماه سال ۱۳۹۷ منتشر کرد. به‌نظر می‌رسد که با توجه به روند نزولی آمار تورمی در ماه‌های اخیر، این انتشار می‌تواند مقدمه‌ای بر ارائه گزارش‌های بانک مرکزی به‌طور منظم باشد. روندی که در ۱۶ ماه گذشته متوقف شده بود. این گزارش نشان می‌دهد که در اسفندماه سال گذشته نرخ تورم ماهانه به رقم ۱/ ۳ درصدی رسیده است. این رقم در بهمن‌ماه به میزان ۳/ ۲ درصد گزارش شده بود. اما تورم ماهانه گزارش بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت قابل‌توجهی دارد؛ زیرا براساس گزارش شاخص بهای مصرف‌کننده مرکز آمار ایران نرخ تورم ماهانه در اسفندماه سال قبل به میزان ۵/ ۱ درصد ثبت شده بود. براساس آمارهای بانک مرکزی میانگین تورم ماهانه در سال ۱۳۹۸ در سال قبل به میزان ۱/ ۲ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۷ این رقم به میزان ۷/ ۳ درصد گزارش شده بود؛ بنابراین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که روند نرخ تورم در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال قبل