بهنام ابراهیمی، مدیر واحد پژوهش و بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی اصفهان در این وبینار تصریح کرد: با شروع چالش های ارزی کشور در روزهای پایانی سال 96، بانک مرکزی بعنوان متولی اصلی مدیریت سیاست های پولی و ارزی کشور، در فروردین 97 سیاست های ارزی جدیدی برای کنترل این بازار تعیین کرد و بر اساس آن صادرکنندگان ملزم به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور شدند. بر این اساس صادرکنندگان می توانستند تعهدات ارزی خود را از طریق سامانه های نیما، سنا و واردات در برابر صادرات (خود یا دیگران) رفع نمایند.

نماینده میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی افزود: همچنین صادرات ریالی به عراق و افغانستان و همچنین صادرات ریالی از طریق بازارچه های مرزی تا تاریخ 16 تیر 97 مجاز بود که از این تاریخ صادرات ریالی با صدور بخشنامه ای بصورت کامل ممنوع گردید.

ابراهیمی تصریح کرد: این سیاست های ارزی در سال 98 هم اجرا و نظارت های بانک مرکزی سبب ایجاد تعادل و ثبات نسبی در عرضه و تقاضای ارز شد اما با شروع پاندمی کرونا و محدویت های ایجاد شده برای صادرات کشور، عرضه ارز به شدت کاهش یافت و شاهد نوسانات ارزی شدیدی در این بازار در ماه های اخیر بودیم که بانک مرکزی در تیر ماه با ابلاغ بسته سیاستی نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 و رفع تعهدات ایفا نشده سالهای97 و 98، تغییراتی در روش های رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان ایجاد نمود.

وی الزام به افزایش سهم عرضه ارز در سامانه نیما و ارائه مهلت 4 ماهه برای استفاده شرکت های تولیدی از کوتاژهای صادراتی برای واردات و همچنین ممنوعیت واگذاری کوتاژهای صادراتی به غیر را از مهم ترین تغییرات این بسته سیاستی جدید عنوان کرد.

نماینده میز اتاق اصفهان در بانک مرکزی پایان تیرماه را آخرین مهلت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان برای استفاده ازمعافیت های مالیاتی سال 98 عنوان و تصریح کرد: فعالان اقتصادی برای استفاده معافیت مالیاتی کامل خود باید حداقل 70 درصد از تعهدات خود را تا این تاریخ رفع نمایند.

وی همچنین از ابطال کارت بازرگانی صادرکنندگانی که تعهدات خود را رفع ننمایند خبر داد و افزود: با اعلام سازمان توسعه تجارت، کارت‌های بازرگانی آندسته از بازرگانانی که تا تاریخ۳۱تیرماه رفع تعهد ارزی ننمایند، ابطال شده و رفع این تعلیقی ابطال صرفاً درصورت تأیید بانک مرکزی صورت خواهد گرفت. محسن محمدباقری، مشاورامورارزی و پرداختهای بین الملل اتاق بازرگانی اصفهان نیز در این وبینار به معرفی سامانه های نیما و سنا و همچنین معافیت های ارزی صادرکنندگان کالاهای غیر نفتی پرداخت و گفت: طبق ماده۱۴۱ قانون مالیات های مستقیم، صادرات کالاهای غیرنفتی از پرداخت مالیات معاف است مشروط به اینکه حداقل 70 درصد از تعهدات ارزی خود را ایفا نمایند.

وی اظهار کرد: در بسته سیاستی جدید نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 ،روش واردات در مقابل صادرات که به عقیده فعالان اقتصادی، تنهاروش کارآمدوامکانپذیر در شرایط کنونی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی بود، حذف گردید و تنها تولیدکنندگان می توانند 20 درصد ارز صادراتی خود را در مهلت 4 ماههبرای واردات هزینه نمایند.

محمدباقری بیان کرد: در بسته سیاستی جدید نحوه برگشت ارز حاصل از صادرات سال 1399 صادرکنندگان باید حداقل 80% ارز حاصل از صادرات خود را به صورت حواله ارزی و حداکثر 20% آن را بصورت اسکناس در بازار ثانویه به بانک ها و صرافی های مجاز بفروش برسانند و همچنین بنگاه های تولیدی-صادراتی به منظور تامین نیازهای وارداتی خود می توانند حداکثر 30% منابع ارزی صادرات خود را استفاده نمایند و مابقی را به صورت حواله ارزی در بازار ثانویه بفروش برسانند.