به گزارش اقتصاد بازار، درجلسه اضطراری شورای رؤسای اتاق‌های بازرگانی کشور که به صورت مجازی برگزار شد، مسعودگلشیرازی رئیس اتاق بازرگانی اصفهان، ضمن تبیین تبعات تصمیمات خلق الساعه دولت، خواستار تبدیل اتاق ایران به اتاق مبتکر درجنگ اقتصادی شد.

گلشیرازی گفت: اکنون زمان آن رسیده که با رایزنی‌های موثر از فعالان اقتصادی و صادرکنندگان خوشنام حمایت عملی شود. وی با بیان اینکه اقدامات و دستورالعمل های خلق الساعه و بدون مشورت با فعالان اقتصادی و نمایندگان اتاق بازرگانی علاوه بر نگرانی های این سربازان جبهه اقتصادی چندین سؤال را در ذهن ها متبادر میکند، افزود: یکی از این سئوالات این است که آیا دولتی که به دنبال حل مشکلات و جهش تولید است، اینگونه بایدعمل کند؟!

وی تاکید کرد: این رفتار نامتجانس ودوگانه به دلیل مشورت نکردن دولت با بخش خصوصی در تنظیم دستورالعمل هااست که الزاماً باید موردواکاوی و مطالبه قرار گیرد.

گلشیرازی تصریح نمود: درشرایط کنونی نقش مطالبه‌گری اتاق به عنوان یک اتاق مبتکر در تحولات اقتصادی بسیار حائزاهمیت است به نحوی که از کیان اقتصاد ملی و بخش خصوصی درست حفاظت شود.

دراین جلسه که ابعاد تصمیمات اخیر بانک مرکزی و دولت درنحوه رفع تعهد صادرکنندگان و تخصیص ارز به فعالان اقتصادی مورد بحث و تبادل نظر قرارگرفت، با تذکرات صریح رؤسای اتاق‌های کشور نسبت به تبعات ناملموس و مبهم تصمیمات خلق الساعه‌ دولت که بدون مشورت با بخش خصوصی اتخاذ می‌شود، همراه بود.

در پایان مقرر شد که هیأت رئیسه اتاق ایران علاوه براستمرار پیگیری موضوعات از مجاری قانونی و مذاکره با دولت، نسبت به انعکاس صریح و سریع تبعات این تصمیمات به سایر مراجع؛ ازجمله دفتر مقام معظم رهبری، ریاست محترم قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی اقدام کنند.