با توافق انجام شده بین مدیریت شهری و ارتش برای آزادسازی اراضی، عملیات عمرانی فاز اول احداث ادامه خیابان توحید در منطقه 5 شهر اصفهان آغاز شد.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، احمد رضایی در حاشیه آغاز عملیات عمرانی احداث ادامه خیابان توحید در منطقه 5 شهر اصفهان که با حضور شهردار اصفهان انجام شد، اظهار کرد: این پروژه با تعاملی که که به منظور آزادسازی اراضی در مسیر با ارتش صورت گرفته است، اجرا می شود.

وی با اشاره به اینکه ادامه خیابان توحید از خیابان توحید تا بزرگراه شهدای صفه را شامل می شود، افزود: ادامه خیابان توحید در فاز نخست بین بلوار دانشگاه تا برج کبوتر قرار دارد.

مدیر منطقه 5 شهرداری اصفهان تصریح کرد: طول ادامه خیابان توحید دو هزار و 600 متر با عرض 36 متر خواهد بود.

وی با بیان اینکه ادامه خیابان توحیدیکی از محورهای شمالی _جنوبی به موازات بلوار شهدای صفه و خیابان هزار جریب است، تصریح کرد: بار ترافیکی شهر با احداث این خیابان در محور شمالی و جنوبی جابجا خواهد شد.

رضایی با تاکید بر روان سازی ترافیک در خیابان های شهدای صفه، توحید و دروازه شیراز با اجرای این طرح بیان کرد: اعتبار لحاظ شده برای احداث ادامه خیابان توحید 200 میلیارد ریال است.