مدیر کل امور مالیاتی استان اصفهان اظهار داشت: یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش افزوده شفافیت در اقتصاد است.
به گزارش اقتصاد بازار به نقل از رسانه مالیاتی ایران، بهروز مهدلو مدیر کل امور مالیاتی اصفهان در نشست تخصصی بررسی وضعیت امور مالیاتی شهرستان نجف آباد که با حضور برخی از مسئولین استان در محل فرمانداری این شهرستان برگزار شد، گفت: نظام مالیات بر ارزش افزوده از طریق شناسایی زنجیره تولید و توزیع کالاها و ممانعت از پرداخت مالیات های مضاعف در فرایند تولید و فروش، موجب شفافیت مبادلات اقتصادی می گردد.
مهدلو با بیان این که یکی از کارکردهای اصلی نظام مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت در اقتصاد است، افزود: در واقع مالیات بر ارزش افزوده ضامن اجرای عدالت و شفافیت اقتصادی است و با اجرای این قانون حقوق عامه مردم تضییع نخواهد شد و موجب شناسایی بخش پنهان اقتصاد و جلوگیری از فرار مالیاتی می شود.
مدیر کل امور مالیاتی اصفهان با اشاره به حذف شیوه تشخیص علی الراس از سال جاری، تاکید کرد: مبنای تشخیص مالیات برای عملکرد سال 1398 مودیان مالیاتی، اظهارنامه ارایه شده با رعایت مقررات از سوی مودی است. بنابراین از عملکرد سال 1398 به بعد، در صورتی که مودیان اظهارنامه مالیاتی خود را با رعایت مقررات تنظیم و در مهلت قانونی ارائه کنند، اظهارنامه آنان بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار می گیرد .
وی هم چنین با اشاره به این که اجرای دقیق ماده 97 قانون مالیات های مستقیم موجب افزایش کیفیت حسابرسی مالیاتی و همچنین کاهش فرایند زمان قطعیت پرونده های مالیاتی می شود، گفت: مالیات ستانی بر مبنای داده های واقعی به دست آمده از بانک های اطلاعاتی، عملا نظام مالیاتی را به سمت شفافیت هر چه تمامتر، کاهش فرارهای مالیاتی و تحقق عدالت مالیاتی سوق می دهد .
مهدلو با تاکید بر رفع ابهامات و مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی و ایجاد وحدت رویه و تکریم ارباب رجوع افزود: به منظور ایجاد ساز و کار مناسب جهت بررسی فعالیت ها و بخشودگی های مالیاتی در راستای اطلاع رسانی صحیح و به موقع، اداره کل امور مالیاتی استان آماده برگزاری همایش ها و دوره های آموزشی بر اساس درخواست مودیان و کلیه فعالان اقتصادی می باشد.