به گزارش اقتصاد بازار در سومین روز بازدید مدیر عامل شرکت توزیع به همراه جمعی از معاونان، مدیران و همکاران ستادی در برق منطقه مرکز، مدیر عامل با حضور در کارگاه بازیافت توضیحاتی در خصوص نحوه بازگرداندن وسایل مستعمل به چرخه استفاده مجدد و بهره گیری و استفاده بهینه و صحیح از منابع در دسترس که پیش نیاز این ابزارها وجود یک چهارچوب شفاف و مبتنی بر آگاهی و ساختارمند و مدرن در این زمینه می باشد ایراد نمود .

سپس با حضور در مرکز سمیع ، بصیر و رویت پذیری به همکاران این مراکز عرض خدا قوت و خسته نباشید گفتند .در پایان مدیرعامل با حضور در سالن جلسات برق منطقه مرکز با توجه به جمع بندی بازدید فوق و روش ها و راهکارهای مختلف در خصوص هرچه بهتر شدن عملکرد شرکت توزیع برق استان به سئوالات حاضرین پاسخگو بودند