مدیر آبفا کوهپایه از آبرسانی پایدار به 9 روستا در بخش کوهپایه اصفهان در شش ماهه نخست سال جاری خبر داد.

عباس رحیمی بیان کرد: همزمان با یکپارچه سازی شرکت های آبفا شهری و روستایی در استان اصفهان در نیمه نخست سال جاری  9 روستا در منطقه کوهپایه تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرارگرفتند و از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار شدند.

وی افزود: کوهپایه در شرق اصفهان و در منطقه کویری قرار دارد و منابع آبی دراین منطقه بسیار محدود است، بطوریکه آب شرب بیش از 84 درصد جمعیت از طریق طرح آبرسانی اصفهان بزرگ تامین می شود و تنها 16 درصد نیاز آبی با بهره گیری از منابع داخلی رفع می گردد.

این مقام مسئول با بیان اینکه منطقه کوهپایه دارای 68 روستا و سکونتگاه می باشد عنوان کرد: هم اکنون 38 روستا تحت پوشش شرکت آبفای کوهپایه قرار دارد  که 29 روستای آن بالای 20 خانوار می باشد.

وی طول شبکه توزیع آب روستایی را 205 کیلومتر برآورد کرد و اظهارداشت: در حال حاضر طول خطوط انتقال  آب روستایی  106 کیلومتر می باشد، همچنین 31 مخزن با حجم 7 هزار و 240 متر مکعب در روستاهای کوهپایه در مدار بهره برداری قرار دارد.

مدیر آبفا کوهپایه جمعیت روستایی را بیش از 7 هزار و 720 نفر اعلام کرد و تصریح نمود: 5 هزار و 400 انشعاب آب به روستاییان در منطقه کوهپایه واگذار شده است.

وی با بیان اینکه با یکپارچه سازی آبفا شهری و روستایی بسیاری از  موازی کاری ها  حذف گردیده است، بیان کرد: سرعت خدمات رسانی به مشترکین در  روستاها بهتر و بیشتر شده است به گونه ای که با در مدار قرار دادن 20 کیلومتر خط انتقال و حذف یک باب ایستگاه پمپاژ، توانستیم 9 روستا در منطقه کوهپایه را تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ قرار دهیم.

رحیمی اعلام کرد: پیش بینی می شود در 6ماهه دوم سال جاری 8 روستای دیگر در این منطقه از آب شرب سالم و پایدار برخوردار شوند.