به گزارش اقتصاد بازار، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار گفت: در شش ماه نخست سال ۱۳۹۹، ۱۱٨۷۰۰ متر مربع از اراضی ملی شهرستان از دست متصرفان خارج شد.

سهیل سهیلی اصفهانی افزود: این میزان اراضی با حکم مراجع قضایی از دست متصرفان خلع ید و به اراضی ملی بازگشت.

وی ارزش این اراضی ملی را بیش از ۱۱۰ میلیارد ریال برآورد نمود.

رییس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان برخوار خاطرنشان کرد: یکی از محورهای اصلی اقدامات اداره منابع طبیعی و آبخیزداری، برخورد جدی با کسانی است که به‌طور غیر قانونی، به مراتع و منابع طبیعی تعرض می‌کنند.