به گزارشاقتصاد بازار به نقل از خبرنگار اکسپورتنا، بر اساس مصوبات جدید وزارت صمت که ٢١ آبان ماه ابلاغ شده، ترخیص کالاهای موضوع مصوبه ١٧٨ ستاد اقتصادی دولت در صورت تغییر رویه ارز بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نیاز به ثبت سفارش از نظر تغییر نوع رویه مثلاً ثبت سفارش بانکی به واردات در مقابل صادرات یا ارز متقاضی نخواهد داشت و کالا با رعایت سایر مقررات مربوط و یا همان ثبت سفارش اولیه قابل ترخیص می باشد.

همچنین لیست اقلام مشمول استفاده از تسهیلات مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از سوی وزارت جهاد کشاورزی راسا به گمرک ایران ارایه و گمرک مکلف است با قید فوریت اقدامات لازم را در خصوص لیست های واصله معمول نماید. برای ترخیص درصدی کلیه کالاهای اساسی در صف تخصیص یا تامین ارز بانکی نیاز به صدور نامه از سوی بانک‌های عامل نمی باشد لیکن برای ترخیص قطعی کالاهای اساسی اخذ و ارایه کد رهگیری بانک یا همان اعلامیه تامین ارز الزامی است.