عملیات مشترک دستگاه های امداد جاده ای برای "روز بدون حادثه در اصفهان" با استقرار یکهزار نفر در قالب تیم های امدادی و انتظامی در محورهای مواصلاتی استان اصفهان آغاز شد.

مهدی خضری، مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان اصفهان با اعلام آغاز عملیات مشترک دستگاه های امداد و نجات و پلیس راه استان برای اجرای طرح روز بدون حادثه در روز 29 آبان ماه در محورهای مواصلاتی استان اصفهان، اظهار کرد: روز پنج شنبه آزمونی برای هماهنگی حداکثری بین دستگاهی و افزایش نظارت های نیروهای نظامی و سیستم های نظارت هوشمند و اجرای موفقیت آمیز روز بدون حادثه در اصفهان بود.

مهدی خضری با بیان اینکه بیش از 1000 نفر از نیروهای دستگاه های امدادی در این طرح خدمت رسانی می کنند، افزود: امیدواریم با تدابیر اندیشیده شده بتوانیم شاهد ثبت روز بدون حادثه در استان اصفهان باشیم.

وی با اشاره به اهمیت اقدامات مشترک و همسوی دستگاه های ذی ربط برای کاهش تصادفات رانندگی، گفت: ارتقا فرهنگ رانندگی و دعوت از مردم برای کاهش حوادث رانندگی بخش بزرگی از برنامه های هفته ایمنی در سطح کشور و استان اصفهان بود و آغاز به کار پویش فرهنگی سبا "سوگند برای ایمنی " در استان اصفهان نیز در همین زمینه بود.

مهدی خضری با بیان اینکه روز 29 آبان ماه در تقویم هفته ایمنی حمل ونقل به نام روز بدون حادثه نامگذاری شده و اصفهان به عنوان استان پایلوت اجرای این طرح در سطح کشورانتخاب شده است، از همراهی دستگاه های امداد جاده ای شامل هلال احمر، اورژانس، آتش نشانی و پلیس راه استان اصفهان به واسطه همراهی و تعامل مثبت و سازنده ابراز قدردانی کرد. 29 آبان ماه در تقویم هفته ایمنی حمل ونقل به نام روز بدون حادثه نامگذاری شده و اصفهان به عنوان استان پایلوت اجرای این طرح در سطح کشورانتخاب شده است.