به گزارش پایگاه اقتصاد بازار، برای نخستین بار، فاز اول گسترده‌ترین برنامه تعمیرات و بازسازی شبکه‌های توزیع برق در سراسر کشور به صورت هم‌زمان برگزار شد.

حمیدعلاقمندان، مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: مانور شرکت توزیع نیروی برق با حضور اکیپ‎های خط گرم و گروه‌های خط سرد استان اصفهان از روز ۲۹ آبان ماه به مدت 2 روز از ساعت ۸ الی ۱۲ و به منظور سنجش میزان آمادگی پرسنل شاغل در صنعت برق ایران انجام ‌گردید.

وی افزود: استان اصفهان به عنوان یک بخش بزرگ و مهم در این مانور حضور پررنگ و جدی داشت و هم‌زمان با سراسر کشور این مانور در ۲۳ شهرستان استان اصفهان نیز اجرا ‌شد.

علاقمندان هم افزایی و تقویت ظرفیت‌های درون و برون‌سازمانی، شناسایی نقاط قابل بهبود، کاهش آسیب پذیری در برابر تهدیدهای طبیعی را از هدف‌های برگزاری مانور جهادی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان عنوان و اظهار کرد: ایمن‌سازی و استانداردسازی شبکه، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، افزایش پایداری و قابلیت اطمینان شبکه از اهداف دیگر این مانور دو روزه بود که با یاری خداوند و تلاش همکارانم محقق گردید.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت: حجم عملیات اجرایی و برنامه‌ریزی شده ساماندهی شبکه فشار متوسط و شبکه فشار ضعیف به طول ۱۰۷ کیلومتر وایمن سازی ۲۰۰۰ نقطه است. همچنین، در این مانور نیروهای عملیاتی و پشتیبانی شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان در قالب ۱۶۶ گروه عملیات ،۳۸۶ نیروی فنی و اجرایی، ۷۵ نیروی هماهنگی و پشتیبانی و با استفاده از تجهیزاتی از قبیل ۱۴۱ خودرو سبک و سنگین عملیاتی شرکت نمودند.

در ادامه، امیر رمضانی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق استان اصفهان با بیان تاثیر شیوع بیماری کرونا، گفت: با توجه به محدودیت‌‌های مربوط به همه‌گیری کرونا، مانور شرکت توزیع برق استان اصفهان همراه با رعایت کامل پروتکل‌‌های بهداشتی برگزار گردید.

رمضانی افزود: این مانور با هدف مقاوم سازی و افزایش تاب‌آوری شبکه های  توزیع در ۲۳ شهرستان‌ استان اصفهان اجرا شد.

محمدحسین استکی، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع برق استان اصفهان به برگزاری مانور تعمیرات شبکه در این شرکت همزمان باسراسر کشور اشاره نمود و گفت: گسترده ترین برنامه تعمیرات وبازسازی شبکه های توزیع برق با هدف افزایش قابلیت اطمینان شبکه، کاهش قطعی برق وخاموشی ها، ارتقای سطح آمادگی پرسنل، استفاده هدفمند از اعتبارات و افزایش هماهنگی و ... انجام گردید.

وی گفت: برگزاری مانورها بمنظور خدمت‌رسانی بهینه به مشترکان برای کسب رضایتمندی هم استانی های عزیزمان می باشد، پس بطورقطع برای این هدف با تمام قدرت به این مسیر ادامه می‌دهیم و امیدواریم بتوانیم عملکرد مطلوبی در تمامی بخش‌ها داشته باشیم.

وی از زحمات کلیه همکاران در ستاد شرکت توزیع برق شهرستانها، پیمانکاران وکلیه دست اندرکاران اعم از درون سازمانی و برون سازمانی که در برگزاری هرچه باشکوهتر این مانور همت کردند، تقدیر نمود.