در دومین جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب و برق و جشنواره روابط عمومی های برتر وزارت نیرو، شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان حائز رتبه اول در صنعت برق کشور شد.

در این جشنواره دفتر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان در ۳ محور ارتباط با رسانه ها، حضور در فضای مجازی و رادیو و تلویزیون اینترنتی رتبه برتر را از آن خود کرد.

محمدعلی اکبری مدیر روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان در این باره گفت: برگزاری این جشنواره ها موجب می شود که روابط عمومی ها بتوانند گزارش و عملکرد سازمان خود را به زبان ساده و به نحوی مناسب و مفید مطرح کنند و همچنین، سازمان ها را در مسير خدمات بهتر به مردم سوق داده و در جهت تکریم ارباب رجوع، بیشتر و بهتر از قبل اقدام کنند.

وی در ادامه گفت: روابط عمومی‌ها باید بتوانند با استفاده از بهترین فناوری ها و شیوه های مدرن ارتباطی و رسانه ای و نیز بهره مندی از ظرفیت های مختلف نقش مهم و کلیدی خود در رشد و توسعه و تحقق اهداف سازمان خود را ایفا نمایند.

محمدعلی اکبری اظهار کرد : روابط عمومی نقشهای گوناگونی را درجایگاههای متفاوت وشرایط متمایز از یکدیگر ایفا می‎نماید که رسانه ها قادر به انعکاس مناسب و سریع آن می باشند

وی در پایان از حمایت های مدیر عامل و تلاش تمام همکاران در پاسخگویی به مردم و اهتمام بر توسعه این ارتباط و ایجاد رضایتمندی هر چه بیشتر مشترکین و متقاضیان قدردانی نمود.