به گزارش اقتصاد بازار به نقل از«جهان‌صنعت»، داود دانش‌جعفری با بیان اینکه همه مشکلات اقتصادی کشور راه‌حل دارد، افزود: درون‌زا نبودن تولید به این معنی است که رشد تولید همواره متکی به عوامل بیرونی و خارج از کنترل ماست یعنی با بالا و پایین شدن قیمت نفت یا ایجاد مشکل در فروش آن، اقتصاد دچار مشکل می‌شود. حتی وقتی که درآمدمان از نفت بیشتر بود هم دچار بیماری هلندی و افزایش واردات و آسیب دیدن صنایع داخلی بودیم. از این جهت باید کاری کنیم که از وضع وابستگی به نفت رها شویم.
این کارشناس اقتصاد با تاکید بر اینکه اداره کشور با صادرات غیرنفتی شدنی است گفت: یکی از راه‌های آن، سرمایه‌گذاری است. باید کاری کنیم که مشکلات تولید که یکی از آن سرمایه‌گذاری است حل شود و سرمایه‌گذاری در کشور را تشویق کنیم.
دانش‌جعفری با اشاره به ناپایداری‌های مالی در کشور و کاهش قدرت خرید مردم گفت: هر چقدر افت ارزش پول ملی بیشتر باشد نیاز به افزایش نقدینگی بیشتر خواهد شد. ما در تمام دولت‌ها بین ۴۷ تا ۹۰ درصد افت ارزش پول ملی داشته‌ایم که ناشی از افزایش نقدینگی به علت کسری بودجه و چاپ پول است که پدیده دلاری شدن اقتصاد را شکل می‌دهد.
او با بیان اینکه نباید فروش نفت را به بودجه جاری کشور متصل کرد گفت: از جمله راهکارهای حفظ قدرت خرید مردم، ایجاد اشتغال پایدار و ایجاد تناسب بین نوع کارها و دستمزدهاست.
دانش‌جعفری با اشاره به ضرورت جلوگیری از فرار مالیاتی و افزایش پایه‌های مالیاتی گفت: باید امنیت و تامین اجتماعی جدیدی برای مقابله با بیماری‌های ویروسی مثل کرونا به وجود آوریم.