مردم به صورت سنتی با سپرده‌گذاری در بانک مسکن و انتظار برای رسیدن نوبت وام مسکن اقدام به خرید یک واحد مسکونی می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کنند، اما از چند سال پیش اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن از سوی بانک مسکن منتشر می‌شود که این اوراق از طریق کارگزاری‌ها در فرابورس ایران خرید و فروش می‌شود تا مردم با خرید این اوراق بتوانند در اسرع وقت به تسهیلات خرید مسکن دسترسی پیدا کنند. بر اساس آمار ارائه شده از سوی فرابورس طی دو سال گذشته در مجموع بیش از ۸/۴۳ میلیون ورقه تسهیلات مسکن به ارزش ۹/۲۱ هزار میلیارد تومان منتشر شده که در این مدت ۵۴ میلیون و ۹۸۵ هزار و ۵۸۷ ورقه تسهیلات مسکن معامله شده که به ارزش ۳۱۳۹ میلیارد تومان تسهیلات مسکن برای خرید مسکن یا احیانا برای خرید و فروش اوراق در فرابورس فراهم کرده است. میانگین قیمت هر ورقه تسهیلات مسکن از ۵۹ هزار تومان در آبان ۹۷ کاهش یافته، به گونه‌ای که این اوراق در مهر ۹۸ به هر ورقه به طور میانگین ۳۹ هزار تومان رسیده و بعد از آن روند افزایشی به خود گرفته به گونه‌ای که در اسفند ۹۸ هر ورقه تسهیلات مسکن به بیش از ۵۱ هزار تومان رسیده است. با بروز بیماری کرونا قیمت تسهیلات مسکن کاهش یافته به گونه‌ای که در فروردین ۹۹ هر ورقه تسهیلات ۴۸ هزار و ۴۶۰ تومان معامله شده اما بعد از آن روند افزایشی به خود گرفته به گونه‌ای که قیمت هر ورقه تسهیلات مسکن در مهرماه امسال به ۸۶ هزار تومان هم رسید اما در آبان ۹۹ میانگین قیمت هر ورقه تسهیلات مسکن ۸۱ هزار و ۸۴۷ تومان شده است. همچنین در آبان‌ماه سال جاری بیش از یک میلیون و ۹۷۹ هزار و ۳۷۹ ورقه تسهیلات مسکن در فرابورس معامله شده که ۱۶۲ میلیارد تومان تسهیلات برای خرید مسکن فراهم کرده است. آمارها نشان می‌دهد بیشترین خرید و فروش تسهیلات مسکن در تیرماه امسال در اوج جابه‌جایی شهروندان انجام شده، به گونه‌ای که چهار میلیون و ۳۰۰ هزار ورقه تسهیلات مسکن خریداری شده که از این محل ۳۰۷ میلیارد تومان برای خرید مسکن استفاده شده است. نگاهی به جداول آمار معاملات اوراق تسه در دو سال گذشته نشان می‌دهد بیشترین آمار معاملات تسهیلات مسکن در بهمن ۹۸ صورت گرفته که بیش از پنج میلیون و ۷۴ هزار و ۶۸۸ ورقه تسهیلات مسکن در فرابورس ایران معامله شده که ۲۳۰ میلیارد تومان برای خرید مسکن در اختیار شهروندان قرار داده است. کمترین میزان معاملات خرید و فروش اوراق تسهیلات مسکن در فروردین ۹۸ صورت گرفته که فقط ۷۲۰ هزار و ۷۲۴ ورقه تسهیلات مسکن به ارزش ۳۶ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته است. در همین حال آمارها نشان می‌دهد خرید و فروش اوراق حق‌تقدم تسهیلات مسکن همراه با افزایش قیمت مسکن کاهش یافته است، گرچه میزان اختصاص تعداد اوراق برای هر واحد مسکونی با افزایش قیمت مسکن افزایش پیدا کرده است‌ اما میزان خرید و فروش اوراق حق‌تقدم از اواخر سال گذشته تاکنون به یک‌پنجم کاهش یافته است.