در نگاه اول، تجارت و ورزش شباهت های بسیاری بهم دارند؛ بین افراد و گروه ها رقابت وجود دارد همان رقابت مبنای رقابت تجاری می شود. موردی که به کرات در ورزش نیز مشاهده می شود. از طرف دیگر انگیزه فعالیت در هر دو زمینه به سوی تمایل شرکت کنندگان به پیروزی، اثبات اهمیت جایگاه آنها و ایجاد احترام بین آنهاست. بنابراین می توان نتیجه گرفت اقتصاد و ورزش با هم آمیخته هستند و بر یکدیگر تاثیرگذارند. توسعه بخش ورزش بطور مستقیم منجر به شکوفایی اقتصاد می شود و با اثر گذاری بر روی پارامترهایی همچون افزایش تولید کالاهای ورزشی ، رشد اشتغال نیروی کار، افزایش رقابت میان حامیان ورزش و ... خواهد شد وهمین اهمیت به ورزش باعث ارتقای اقتصاد کشور و افزایش سطح کیفیت زندگی جامعه می گردد.

در بررسی اقتصاد ورزش نمی توان از اهمیت و تأثیر ویژه ورزش "فوتبال" چشم پوشی کرد. فوتبال را امروزه در دنیا به عنوان یک صنعت پیشتاز و مهم می شناسند که متأسفانه در کشور ما به این مهم کمتر پرداخته شده است و یکی از اهداف مهم این موضوع بررسی عوامل مختلف بر این صنعت در راستای توسعه و بهبود آن به صورت یادداشت های متوالی و مصاحبه با کارشناسان مرتبط خواهد بود .

تیم های فوتبال همچنان بخشی از میراث اجتماعی و احساسی شهرها و کشور خود به حساب می آیند و در مرکز توجه علاقه مندان به این ورزش می باشند . فوتبال را به نوعی می توان نمادی ملی دانست که با توسعه و گسترش خود باعث برانگیخته شدن احساسات و انگیزه ها می گردد اما فراتر از بعد فرهنگی اهمیت بعد مالی این ورزش در دهه های اخیر در دنیا و کشور ما اثبات شده است. اصفهان نیز با داشتن دو سرمایه ملی( تیم های فوتبال سپاهان و ذوب آهن ) از زمان های قدیم در محور توجه هواداران و حامیان بوده و امید است با یاری و همدلی افراد مرتبط با این ورزش همچنان گامی مثبت در روند پیشرفت فوتبال استان برداشته شود.

فرایندهای اقتصادی – مالی ورزش فوتبال مشخص است. اقتصاد فوتبال به عنوان یک تجارت مالی تحت تأثیر شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و باشگاه ها دستخوش پیامدهایی است مثلا درآمد حاصل از فروش بلیط تماشای بازی، حامیان این ورزش، حقوق تلویزیون برای پخش بازی ها، مدیریت استراتژیک، راهبردهای تیمی و ... از جمله عواملی هستند که مفصل باید به بررسی یک یک آنها پرداخت و رمزگشایی از این پارامترهای آشکار و گاهاً نهان می تواند راه گشای حل مشکلات بسیاری گردد. ضمن آنکه شفاف سازی رازهای نهان این صنعت نیز کار ساده ای نخواهد بود و دیگر هدف این یادداشت یافتن و تشکیل شبکه ای از انسانهای دلسوز می باشد که در این صنعت فعالیت داشته و یا دارند و برای رسیدن به یک نگرش جدید از ورزش فوتبال به صنعت فوتبال آماده همکاری هستند .

اکنون استفاده از ورزش فوتبال به عنوان قدرتی نرم برای فعال کردن بخش های خاموش اقتصاد کشور امری ضروری است. اقتصاد فوتبال در حال تغییر است و حضور دولتها به عنوان جایگزین برندهای برتر تجاری به عنوان حامی آغاز گردیده است؛  بطور مثال کشور قطر در سال 2011 با خرید تیم پاری سن ژرمن قدم مهمی در این راستا برداشته است. و نشان داده، سرمایه گذاری های کلان کشورها خود حاکی از تغییر تفکر استراتژیک تجاری در این صنعت می باشد .

در ایران اما اقتصاد ورزش تحت تاثیر اقتصاد نامولد، هرگز نتوانسته از ظرفیت‌های بی‌نظیر خود استفاده کند. مهم‌ترین‌ راهکار در این برهه زمانی فراهم شدن یک عزم سیاسی است تا بتواند ورزش را با فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی به شکوفایی برساند. اقتصاد دولتی دست و پای ورزش ایران را بسته است و در سیاستمداران عزمی برای کاهش تصدی‌گری مشاهده نمی‌شود و براین مبنا لزوم حرکت به سمت اقتصاد خصوصی کاملا نمایان است. امروزه باید همه افراد حاضر در این صنعت این واقعیت را بپذیرند که فوتبال امری فراتر از یک ورزش است و نیاز به مدیریت سیستماتیک، تدبیر، آموزش و توجه خاص دارد. در یادداشت بعدی به نقش پر اهمیت مدیریت راهبردی این صنعت خواهیم پرداخت .