عضو کمیسیون اقتصادی اصناف استان اصفهان اظهار کرد: اکنون زمان مناسبی برای در نظر داشتن اصول فرانچایز است تا صنعت و علم فرش را با این الگو به کسب و کار پیوند زده و تلفیق خوبی در تجارت فرش رقم بزنیم.

به گزارش اقتصاد بازار به نقل از روابط عمومی ستاد برگزاری بیست و سومین نمایشگاه فرش دستباف اصفهان، مجید کرباسچی در خصوص مراحل شروع یک تجارت تولیدی تا نشان سپاری آن و اهمیت این موضوع توضیح داد:هنگامی که یک تجارت تولید و به موفقیت رسیده و پس از عبور از خود اصلاحی و بلوغ با عنوان یک برند و استاندارد واحد تکثیر شده و در مکان‌های مختلف درآمدزایی کند، اصطلاحاً فرانشیز یا نشان سپاری تجاری خوانده می شود. تمامی سیستم های آموزشی پرستاری خودرو غذا منسوجات و... برندها فرانچایز کرده و درآمدزایی خود را گسترش داده‌اند اما کمتر شاهد این امر در حوزه فرش دستباف بوده‌ایم که اکنون در نقطه خوبی از برندینگ قرار دارد.

وی یادآور شد:همگی آگاه به آسیب‌های جدی حوزه صادرات و بخش فرش هستیم. خیلی از نقشه ها کپی شده‌اند ولی مباحث انحصاری بودن تولید فرش به دلیل نقش های جدید همچنان جایگاه خود را دارد.

رئیس میز صادرات اصناف استان اصفهان با تاکید بر اهمیت برندسازی افزود:چیزی که باید به قوام بیشتر این حوزه کمک کند، موضوع برندسازی در عرصه فرش است. زیرا موضوعات کپی برداریرا با مشکل مواجه خواهد کرد.

کرباسچی یکی از اقدامات کمکی برای صادرات را اهتمام بر فعالیت شرکت‌های مدیریت صادراتدانست و گفت:حیطه فرشیکی از مزایای رقابتی کشور بوده و هست پس باید رویکرد صادراتی در این حوزه وجود داشته باشد.در سازمان توسعه تجارت مزایایی اندیشیده شده تا در نگاه تخصصی صادرات فقط این شرکتهای مدیریت صادرات امکان عمل داشته باشند.

وی ایستگاه های صادراتی را اقدام مهم دیگر برای کمک به صادرات مطرح کرد و افزود:یکی دیگر از اقدامات کمکی صادرات این است که نهادهای توسعه صادرات جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دیگر به صورت ایستگاه های صادراتی معرفی و مشتری گردانی کنند درحالی که به شرکت های مدیریت صادرات متصل هستند.

عضو کمیسیون اقتصادی اصناف استان اصفهانخاطرنشان کرد:در بحث صادرات یکی از مهم ترین مسائل ارز و بازگشت ارزی است که باید تسهیل شود تا هنر متبلور عرصه فرش بتواند جنبه‌های مختلف کشور را گسترش دهد، وگرنه میرایی این بخش را شاهد خواهیم بود.

کرباسچی همچنین ورود تکنیک و تکنولوژی جدید به صنعت فرش را جوششی در این حوزه مطرح کرد:تکنیک های جدیدی از جمله نانو به حوزه فرش اضافه شده که این صنعت را یاری کرده و جوشش ایجاد می کند. اگر درست عمل کنیم کشور هایی که کپی برداری می‌کنند توان رقابت با فرش اصیل ایران را ندارند.

وی در پایان با بیان شرایط خوب موجود برای برندسازی به تولیدکنندگان توصیه کردبرای اشتغال زایی در حوزه تولید، توزیع و فروش پس از برندسازی به سمت فرانچایزینگ حرکت کنند.