به گزارش اقتصاد بازار، بمنظور تكريم مشتريان و ارائه خدمات مطلوب پستي به شهروندان در اسفندماه 1399 و فرودين ماه 1400 و همچنين بمنظور جلوگيري از ايجاد هرگونه اختلال در انجام فرآيندهاي پستي به لحاظ افزايش ترافيك مرسولات در روزهاي پاياني سال‌ و جلوگیری از ازدحام مردم، ساعت ارائه خدمات در ادارات مرکزی شهرستانها و نواحی پستی افزایش یافت.
 حمید باقری مدیر کل پست استان اصفهان بیان کرد: در راستای تکریم مشتریان و ارائه خدمات مطلوب به مشتریان و جلوگیری  از ازدحام مردم در مراکز پستی نواحی هفتگانه پستی شهرستان اصفهان  از روز يكشنبه مورخ 99/12/10  الي پايان اسفند 99 يكسره تا ساعت 16 در روز هاي كاري داراي شيفت عصرگاهي بوده و خدمات پستي را به شهروندان ارائه مي‌نمايند.
وی اظهار داشت: ارائه خدمات قبول پستی در  ناحیه پستی نشاط کما فی سابق تا ساعت 20و ناحیه پستی فیض نیز تا ساعت 18 می باشد.
مدیر کل پست استان اصفهان در خصوص ارائه خدمات در شهرستانهای استان افزود: باجه مركزي قبول كليه ادارات پست شهرستانهاي تابعه پست استان  از روز شنبه مورخ 99/12/16  الي پايان اسفند 99 يكسره تا ساعت 16 در روز هاي كاري داراي شيفت عصرگاهي بوده و خدمات پستي را به شهروندان ارائه مي‌نمايند.
باقری مدیر کل پست استان در خصوص ارائه خدمت قبول مرسولات پستی در روز پنج شنبه 21 اسفندماه گفت: نواحي پستي فيض و نشاط در روز بيست و يكم اسفند99 از ساعت 8 الي 13 داراي شيفت قبول مرسولات می‌باشند.
وی همچنین در خصوص ارائه خدمت در تعطیلات نوروز گفت: باجه هاي قبول نواحي پستي فيض و نشاط در روز هاي دوم ، سوم ، چهارم ، نهم و دوازدهم فروردين 1400 از ساعت 8 صبح الي 13  و باجه مركزي كليه ادارات پست شهرستانهاي تابعه در روز هاي مندرج از ساعت 8 صبح الي 12 داري شيفت قبول مرسولات می باشند.
مدیر کل پست استان اصفهان در پایان افزود: كليه واحدهاي پستي موظفند در صورت حضور مشتري در باجه هاي قبول‌، بدون توجه به ساعات ياد شده تا آخرين مشتري را پذيرش‌، و   حسب ضرورت و نياز مشتريان ساعت شيفت را با هماهنگي اين اداره كل افزايش دهند.