به گزارش اقتصاد بازار به نقل از مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر اساس ارزیابی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات تا تاریخ 9 اسفند امسال، درصد پاسخگویی این وزارتخانه به سوالات و درخواست های شهروندان 94 درصد است.
بر اساس این گزارش، سازمان های بهزیستی و تامین اجتماعی به ترتیب با 224 و 218 درخواست در صدر دستگاه های پر درخواست زیر مجموعه این وزارتخانه قرار دارند.
سازمان بهزیستی از 224 درخواست به 208 درخواست و سازمان تامین اجتماعی از 218 درخواست  به 206 مورد آن پاسخ داده است.
صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون100 درصد ، سازمان آموزش فنی و حرفه ای 95 درصد، صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان های بهزیستی و تامین اجتماعی 88 درصد و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر 81 درصد پاسخگوی درخواست ها و مطالبات مردمی در سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده اند.