کاریابی که آگهی استخدامی توهین‌آمیز نسبت به قوم لر منتشر کرده بود، تعلیق شد. محمد شریعتمداری، وزیر کار از تعلیق این کاریابی خبر داد. به گزارش مهر، شریعتمداری در صفحه شخصی خود در فضای مجازی با محکوم‌کردن قومیت‌گرایی و اهانت نژادی  نوشت: کاریابی متخلفی که با توهین به قوم بزرگ لر اقدام به انتشار آگهی استخدام با توضیحات «لر نباشد»!! کرده بود، تعلیق شد.