سردارمهدی معصوم بیگی در مراسم رونمایی از کشفیات پلیس استان اصفهان، شعار "پلیس هوشمند، امین مردم" در هفته نیروی انتظامی را در راستای تحقق سه بخش مهم عنوان کرد و افزود:ابتدا، تشکیل اتاق های اندیشه ورزی برای حل مسئله است و در تمام چلیس های تخصصی استان اصفهان، اتاق های فکرو اندیشه ورزی، شکل گرفته و بدنبال شناخت مسئله و حل مسئله هستند. وی بخش دوم هوشمندسازی را استفاده از تحلیل فرایند و تجربه همکاران پلیس بیان کرد و افزود: پلیس دارای عقبه فکری از افراد ورزیده ای است که تجربه مناسبی بویژه در استفاده از تحقیقات و پژوهشها و استفاده از تجهیزات و فناوری برای هوشمندسازی دارند. سردار معصوم بیگی تصریح کرد: تجهیزاتی که امروز در آزمایشگاه های پلیس وجود دارد، این امکان را فراهم ساخته تا با حداقل اطلاعات، پیچیده ترین جرم کشف شود. همچنین، دیتا و اطلاعات پلیس در حوزه کشف علمی جرم، پیش بینی شرایط و پیشگیری از وقوع جرم را میسر می سازد. وی در ادامه، افزود: نیروی انتظامی در استفاده از فناوری پیشگام تر از دیگر دستگاه هاست.

فرمانده انتظامی استان اصفهان به تشریح آمار 6 ماهه کشفیات و مقابله با جرائم مختلف در نتیجه اجرای سلسله طرح های ظفر پرداخت که از ابتدای امسال در قرارگاه اقدام و عمل، طراحی و عملیاتی شده است. وی بیان کرد: آخرین عملیات، ظفر81 بمناسبت گرامیداشت هفته نیروی انتظامی و بمنظور ارتقای سطح امنیت و انضباط اجتماعی بود که با تمرکز بر4 محور انجام شد و شامل مقابله با باندهای سرقت و سارقان، مقابله با سوداگران مرگ و قاچاقچیان موادمخدر، برخورد با اراذل و اوباش با تمرکز بر مقابله با سلاح گرم و سرد و قاچاقچیان کالا است.

معصوم بیگی از دستگیری 6 باند سرقت در عملیات ظفر81، دستگیری 33 سارق و کشف بیش از 2 میلیاردتومان اموال مسروقه خبر داد. همچنین، بیش از 12 کیلو انواع موادمخدر کشف و 210 قاچاقچی دستگیر شدند، 34خودروتوقیف شد و با 4 باند تهیه و توزیع موادمخدر که در سطحی گسترده فعالیت می کردند، برخورد شد. فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به تحقق رونق تولید بعنوان شعار سال، به گزارش عملیات مقابله با قاچاق کالا پرداخت که به گفته او، 66 قاچاقچی کالا دستگیر شدند، 6میلیاردتومان اموال مکشوفه و 41 دستگاه خودرو قاچاقچیان توقیف گردید.

سردار معصوم بیگی گفت: در حوزه امنیت اجتماعی بالغ بر 110 قبضه سلاح سرد وگرم جمع آوری شده و با دارندگان سلاح نیز برخورد شد. وی اقدام جدید نیروی انتظامی در مقابله با جرائم اقتصادی را، راه اندازی پلیس امنیت اقتصادی اعلام کرد که بزودی در استان اصفهان عملیاتی می شود و بصورت مستقل و تخصصی در حوزه اقتصادی فعالیت خواهد کرد. وی فعالیت پلیس امنیت اقتصادی را اقدامی دیگر در راستای تحقق رونق تولید دانست.