اقتصاد بازار: استاندار اصفهان خطاب به وزیر راه و شهرسازی گفت: قرارداد خرید ریل ملی تا دو هفته آینده به مدت سه سال با شرکت ذوب آهن منعقد شود.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار رسول زرگرپور در مراسم آغاز عملیات اجرایی آزادراه شرق اصفهان، با اشاره به انتظار 12 ساله مردم برای اجرای این پروژه، اظهار داشت: در شهریور امسال وزاری متعددی به اصفهان سفر کردند و هفته آینده دو وزیر دیگر در این شهر حضور خواهند داشت و در مهر ماه نیز معاون اول رئیس جمهور به اصفهان می آید.
وی خطاب به ربیعی و آخوندی، گفت: حدود دو سال نیم گذشته به همراه نعمت زاده وزیر صنعت به ذوب آهن اصفهان آمدید و پروژه تولید ریل ملی را کلید زدید.
استاندار اصفهان افزود: این ایده اکنون به مرحله نهایی رسیده و وزارت راه شهرسازی باید قرارداد سه‌ ساله آن با ذوب‌آهن منعقد کند تا در سال اقتصاد مقاومتی یکی از محصولات استراتژیک کشور را در داخل تولید کرده باشیم.
وی با تاکید بر اینکه طی 100 سال گذشته ریل وارداتی بود، تصریح کرد: این قرارداد از لحاظ مالی به ذوب‌آهن کمک خواهد کرد و امیدواریم قرارداد آن تا دو هفته آینده و در سفر معاون جهانگیری به اصفهان ثبت شود.
زرگرپور همچنین در خصوص پروژه کنارگذر شرق اصفهان که 12 سال متوقف بود، افزود: این طرح موحب کاهش مسائل ترافیکی، زیست‌محیطی، ایمنی و... می شود و ترافیک کریدور شمال به جنوب را کاهش خواهد داد.
وی با بیان اینکه این پروژه سه قطعه دارد که عملیات اجرایی دو قطعه آن امروز آغاز می‌شود، ابرازامیدواری کرد: قطعه سوم آن نیز به طول 30 کیلومتر سریع‌تر انجام شود.
استاندار اصفهان همچنین به اهمیت بالای پروژه کنارگذر غرب اصفهان اشاره کرد و گفت: 18 کیلومتر آن همچنان باقی است و امیدواریم این پروژه نیز تکمیل شود و بعد از 2 سال بتوانیم آزادراه غرب و شرق را داشته باشیم.
وی در ادامه راه آهن خوزستان- اصفهان را یکی از خطوط استراتژیک کشور دانست و بر توجه بیشتر و در اولویت قرار گرفتن آن تاکید کرد.
زرگرپور همچنین در خصوص کارخانه ریسباف، گفت: زمین کارخانه ریسباف برای ساخت موزه بزرگ خریداری‌ شده که باید هر چه سریع‌تر کلنگ آن در این دولت به زمین زده شود و شورای راهبردی طراحی آن را انجام دهد.