اقتصاد بازار: طی حکمی از سوی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محسن نیرومند به سمت سرپرست ااین اداره کل در استان اصفهان منصوب شد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بازار، با حکمی از سوی ابوالحسن فیروزآبادی قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محسن نیرومند جانشین غلامعلی قادری شد.
پیش از این، محسن نیرومند معاون روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان بود. همچنین غلامعلی قادری از تاریخ 31 شهریور ماه 90 در سمت مدیرکل این اداره مشعول فعالیت بود.
گفتنی است، پنج سال پیش غلامعلی قادری در مجموعه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان مامور به کار شد که بعد از تودیع خود دوباره به مجموعه سپاه بازمی گردد.