اقتصاد بازار: مديرعامل سازمان فناوري اطلاعات و ارتباطات شهرداري اصفهان با حضور در سمپوزيوم بين المللي "شهرهاي هوشمند آينده يا " Smart Future Cities، پروژه هاي حوزه فاوا شهرداري اصفهان به همراه شاخص های ارزیابی شهرهای هوشمند مؤسسات ارزیابی بین المللی را ارائه کرد.
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار وحيد حيدريان در اين همايش در خصوص مؤلفه هاي شهر پايدار هوشمند؛ پيرامون پروژه هاي شاخص شهرداري اصفهان مانند اجراي پايلوت نظام ملي آدرس گذاري مكان محور كشور(GNAF)، طراحي و پياده سازي پايگاه داده مكاني شهرداري(GeoDB)، انعقاد تفاهم نامه با ساير دستگاه هاي اجرايي در راستاي تحقق SDI در مسير هوشمندسازي اصفهان و ... مطالبي عنوان کرد.
در اين گردهمايي علاوه بر شخصيت هاي مختلف دانشگاهي و نهادي دولتي و خصوصي کشورهاي استراليا، نيوزيلند، نيجريه، چين، اندونزي و... شخصيت هاي مختلفي از ايران از جمل: عباس رجبي فرد (سرپرست دانشكده مهندسي زيرساخت و رييس مركز داده و زيرساخت دانشگاه ملبورن)، پيروز حناچي (معاون وزارت راه و شهرسازي)، علي اصغر قائمي (مدير عامل سازمان فاوا شهرداري تهران) و تعدادي از دانشجويان دكتراي دانشگاه ملبورن نيز شركت داشتند.
اين همايش به همت پروفسورعباس رجبي فر و با شركت اساتيد دانشگاه ها و كارشناسان حوزه هاي مختلف در مورد نقش داده هاي مكاني و آناليز شهري، مالكيت زمين و کاداستر در شهرهاي هوشمند آينده" برگزار و از مديرعامل سازمان فاوا شهرداري اصفهان نيز جهت سخنراني دعوت شده بود.
در اين نشست علمي همچنين بر اهميت موضوع شهر هوشمند و استفاده از فناوري سه بعدي ديجيتال در سامانه هاي شهري به منظور مديريت بهينه محيط پيچيده شهرها، استفاده بهتر از حجم اطلاعات و مشارکت افراد ذينفع در تحقق شهر هوشمند نيز تاکيد، و مباحث و اطلاعاتي در مورد فناوري هاي جديد، داده هاي ديجيتالي پيوسته، و مدل هاي مشاركتي كه باعث توليد دانش در حوزه دستگاه هاي دولتي و مديريت و برنامه ريزي شهري مي گردد ارايه شد.
گفتني است اين همايش با تمركز بر نقش كليدي شهر ها در توسعه پايدار در ششم مهرماه سال جاري آغاز و درهفتم مهرماه به کار خود پايان داد.