اقتصاد بازار: مدیر بازرسی و نظارت اصناف استان اصفهان گفت: بتازگی روش جدیدی موسوم به 'فست دود'(بر وزن فست فود) برای عرضه قلیان های یک بار مصرف یا اجاره ای، ابداع شده است.
قلیان با روش 'فست دودی' در اصفهان عرضه می شود
به گزارش پایگاه خبری اقتصاد بازار، جواد محمدی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان اصفهان، اظهار داشت: در این روش، قلیان توسط پیک موتوری به درب منازل متقاضیان تحویل داده می شود که قیمت آن تا 250 هزار ریال است.
وی با بیان اینکه روش های عرضه قلیان از واحدهای صنفی بیرون آمده است، افزود: در ماه های اخیر، شاهد عرضه قلیان در واحدهای زیرزمینی و برخی باغ های خارج شهر بودیم که کنترل و نظارت بر این موارد نیز مشکل است.
وی گفت: بازرسی و نظارت اصناف اصفهان در این باره اقدام به بررسی میدانی واحدهای صنفی چایخانه و پرونده های موجود در اتحادیه کرده که آمار آن در اختیار فرماندار اصفهان قرار گرفته است.
به گفته وی، 275 پرونده مربوط به چایخانه ها در اتحادیه اصناف اصفهان موجود است که با توجه به جمع بندی صورت گرفته فقط 79 مورد از آنها دارای مجوز معتبر است.